Revista Universul Juridic Nr. 06/2021 - iunie

I. Editorial


II. Studii, articole, opinii


III. Actualitate legislativă

 • ABSTRACT
  Actul modificat Actul modificator Sumar
  Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

  (M. Of. nr. 654 din 20 iulie 2004)

   

  Legea nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

  (M. Of. nr. 638 din 29 iunie 2021)

   

  modifică: art. 5 alin. (3) - (5) și (7), art. 9^2 alin. (5) și (7), art. 11, art. 15.

   

  În M. Of. nr. 638 din 29 iunie 2021 s-a publicat Legea nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004.

  Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.

  Art. 5 alin. (3)-(5) și (7)

  Vechea reglementare

  „(3) Secretariatul de Stat, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat preschimbat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

  (4)  Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor sau eliberarea noilor certificate în baza legilor recunoştinţei trebuie să conţină documentaţia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1939, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum şi avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat şi de către preşedintele Comisiei parlamentare.

  (5) Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei parlamentare, face propuneri Preşedintelui României pentru acordarea titlurilor.

  (7) Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor şi verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea calităţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, va elibera certificatul, cu avizul Comisiei parlamentare, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.”

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3)-(5) și (7) se modifică și vor avea următorul conținut:

  (3) Secretariatul de Stat, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, va elibera noul tip de certificat preschimbat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

  (4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor sau eliberarea noilor certificate în baza legilor recunoştinţei trebuie să conţină documentaţia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum şi avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat.

  (5) Secretariatul de Stat face propuneri Preşedintelui României pentru acordarea titlurilor.

  ...

  (7) Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor şi verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea calităţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, va elibera certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

  Art. 9^2 alin. (5) și (7)

  Vechea reglementare

  „(5) Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei parlamentare, va înainta periodic Preşedintelui României propunerile de atribuire a titlurilor pentru persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României.

  ….

  (7)  Contestaţiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză şi se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, care le soluţionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.”

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 9^2 alin. (5) și (7) se modifică și va avea următorul conținut:

  (5) Secretariatul de Stat va înainta periodic Preşedintelui României propunerile de atribuire a titlurilor pentru persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ...

  (7) Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză. Contestaţiile se soluţionează, în fond, de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel.

  Art. 11

  Vechea reglementare

  „Art. 11 - Comisia parlamentară îşi continuă activitatea, conform prevederilor prezentei legi.”

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

  Art. 11

  (1) Comisia parlamentară are atribuţii de avizare a proiectelor de lege şi a propunerilor legislative transmise Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată, referitoare la modificarea şi completarea prezentei legi, precum şi a proiectelor de acte normative care conţin prevederi conexe acesteia.

  (2) Comisia parlamentară avizează bugetul şi Programul anual de activităţi ale Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

  Art. 15

  Vechea reglementare

  „Art. 15

  Fundatia Fondul Libertatea, constituita prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificarile ulterioare, îsi continua activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, sub controlul comisiei parlamentare constituite potrivit art. 11 si în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

  Art. 15

  Fundaţia «Fondul Libertatea», constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990 privind instituirea «Fondului Libertatea», cu modificările ulterioare, îşi desfăşoară activitatea sub controlul Secretariatului de Stat.

 • Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 59/2021)

 • Evaluarea pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023 (OMMPS nr. 487/2021)

 • Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie (H.G. nr. 650/2021)

 • Prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea Codului de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (O.U.G. nr. 51/2021)

 • H.G. nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Codul administrativ − modificări (O.U.G. nr. 63/2019, aprobată de Legea nr. 153/2021)

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare (OIIJ nr. 49/2021)

 • O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice – modificări (Legea nr. 154/2021)

 • Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – modificări (Legea nr. 179/2021)


IV. Din jurisprudența ÎCCJ

RIL


HP


V. Din jurisprudența CCR


VI. Interviu

Căutare