Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – modificări (Legea nr. 179/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

 

(M. Of. nr. 654 din 20 iulie 2004)

 

Legea nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

 

(M. Of. nr. 638 din 29 iunie 2021)

 

modifică: art. 5 alin. (3) – (5) și (7), art. 9^2 alin. (5) și (7), art. 11, art. 15.

 

 

În M. Of. nr. 638 din 29 iunie 2021 s-a publicat Legea nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 5 alin. (3)-(5) și (7)

Vechea reglementare

„(3) Secretariatul de Stat, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat preschimbat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare – singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

(4)  Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor sau eliberarea noilor certificate în baza legilor recunoștinței trebuie să conțină documentația prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1939, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum și avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat și de către președintele Comisiei parlamentare.

(5) Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei parlamentare, face propuneri Președintelui României pentru acordarea titlurilor.

(7) Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor și verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea calității prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, va elibera certificatul, cu avizul Comisiei parlamentare, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3)-(5) și (7) se modifică și vor avea următorul conținut:

(3) Secretariatul de Stat, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, va elibera noul tip de certificat preschimbat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare – singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor sau eliberarea noilor certificate în baza legilor recunoștinței trebuie să conțină documentația prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum și avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat.

(5) Secretariatul de Stat face propuneri Președintelui României pentru acordarea titlurilor.

(7) Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor și verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea calității prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, va elibera certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

 

 

Art. 9^2 alin. (5) și (7)

Vechea reglementare

„(5) Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei parlamentare, va înainta periodic Președintelui României propunerile de atribuire a titlurilor pentru persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României.

….

(7)  Contestațiile privind noile certificate – Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză și se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989, care le soluționează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9^2 alin. (5) și (7) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Secretariatul de Stat va înainta periodic Președintelui României propunerile de atribuire a titlurilor pentru persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Prin derogare de la dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, contestațiile privind noile certificate – Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză. Contestațiile se soluționează, în fond, de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel.

 

 

Art. 11

Vechea reglementare

„Art. 11 – Comisia parlamentară își continuă activitatea, conform prevederilor prezentei legi.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 11

(1) Comisia parlamentară are atribuții de avizare a proiectelor de lege și a propunerilor legislative transmise Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată, referitoare la modificarea și completarea prezentei legi, precum și a proiectelor de acte normative care conțin prevederi conexe acesteia.

(2) Comisia parlamentară avizează bugetul și Programul anual de activități ale Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

 

 

Art. 15

Vechea reglementare

„Art. 15

Fundatia Fondul Libertatea, constituita prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificarile ulterioare, îsi continua activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, sub controlul comisiei parlamentare constituite potrivit art. 11 si în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 15

Fundația «Fondul Libertatea», constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990 privind instituirea «Fondului Libertatea», cu modificările ulterioare, își desfășoară activitatea sub controlul Secretariatului de Stat.

Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – modificări (Legea nr. 179/2021) was last modified: iulie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.