Revista Universul Juridic Nr. 10/2021 - octombrie

I. Editorial


II. Studii, articole, opinii


III. Actualitate legislativă


IV. Din jurisprudența ÎCCJ

 • ABSTRACT
  Actul modificat Actul modificator Sumar
   

  Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (HPCSM) nr. 127/2007

   

  (M. Of. nr. 193 din 21 martie 2007; cu modif. și compl. ult.)

   

  Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (HPCSM) nr. 180/2021 pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin HPCSM nr. 127/2007

  (M. Of. nr. 1030 din 28 octombrie 2021)

   

  - introduce: art. 2 alin. (1)  lit. j); art. 2 alin. (3^1); cap. VI^5.

   

   

  În M. Of. nr. 1030 din 28 octombrie 2021 s-a publicat Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (HPCSM) nr. 180/2021 pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin HPCSM nr. 127/2007.

  Vă prezentăm, în continuare, completările aduse respectivului Regulament.

  Art. 2 alin. (1) lit. j)

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:

  j) Compartimentul de psihologie a personalului.

   

  Art. 2 alin. (3^1)

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

  (3^1) Compartimentul de psihologie a personalului funcţionează în subordinea directorului Institutului Naţional al Magistraturii.

   

  Cap. VI^5

  Noua reglementare

  Potrivit noii reglementări, după art. 30^4 se introduce un nou capitol, cap. VI^5, cu următorul cuprins:

  „Capitolul VI^5: Compartimentul de psihologie a personalului

  Art. 30^5

  (1) Compartimentul de psihologie a personalului este constituit potrivit Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.

  (2) Psihologii încadraţi la nivelul Institutului sunt specializaţi cel puţin în domeniul de competenţă «psihologia muncii şi organizaţională» şi exercită, în principal, următoarele atribuţii:

  a) participă în comisiile de testare psihologică pentru candidaţii la concursurile şi examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile legii şi ale regulamentelor;

  b) participă la evaluarea psihologică periodică a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului şi Institutului Naţional al Magistraturii, în condiţiile legii şi ale hotărârii Plenului prevăzute la art. 421din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  c) realizează, la cerere, consilierea psihologică a auditorilor de justiţie, a judecătorilor, a procurorilor, precum şi a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit legii;

  d) desfăşoară lucrări de cercetare în domeniul psihodiagnozei şi psihologiei resurselor umane;

  e) asigură asistenţa psihologică a personalului Institutului pentru facilitarea acomodării cu cerinţele specifice unui anumit post şi a integrării noilor angajaţi în colectivul de lucru;

  f) mediază conflictele interpersonale care afectează calitatea relaţiilor de muncă, în vederea diminuării sau rezolvării acestora;

  g) fac propuneri privind programele de dezvoltare organizaţională;

  h) asigură pregătirea motivaţională şi aptitudinală a resurselor umane - antrenarea motivaţiei intrinseci, capacităţii de memorare, capacităţii de autocontrol, abilităţilor comunicaţionale şi optimizarea atenţiei;

  i) îndeplinesc atribuţiile corespunzătoare sferei de competenţă privind sănătatea şi securitatea în muncă;

  j) asigură sprijin psihologilor de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă curţile de apel;

  k) îndeplinesc orice alte sarcini stabilite de conducerea Institutului, în sfera de competenţă.”

   

RIL


HP


V. Din jurisprudența CCR


VI. Interviu

Căutare