Revista Universul Juridic Nr. 01/2021 - ianuarie

I. Editorial


II. Studii, articole, opinii


III. Actualitate legislativă


IV. Din jurisprudența ÎCCJ

RIL


HP


V. Din jurisprudența CCR

 • ABSTRACT
  Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articolul Sumar
  Decizia ÎCCJ nr. 26/2020

  (M. Of. nr. 27 din 11 ianuarie 2021)

  Complet RIL O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare

  şi

  O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare

  art. 18 alin. (8) şi (8^1)

  și 

  art. 18 alin. (1)

  Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident în conformitate cu O.U.G. nr. 103/2013 nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) şi (8^1) din O.G. nr. 18/2009.

   

  În M. Of. nr. 27 din 11 ianuarie 2021 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 26/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 alin. (8) şi (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014.

  Astfel, Înalta Curte a stabilit că sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident în conformitate cu O.U.G. nr. 103/2013 nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) şi (8^1) din O.G. nr. 18/2009.

   

  Obiectul recursului în interesul legii

  Art. 18 alin. (8) şi (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

  (8) Obligaţia prevăzută la alin. (7) se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă.

  (8^1) Cheltuielile ocazionate de pregătirea profesională se stabilesc pe ani de studii, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, pentru fiecare din specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

   

  Art. 18 alin. (1) din O.U.G nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014

  Art. 18

  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.

  *) Începând cu 1 ianuarie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 este de 3.100 lei.

  *) Începând cu 1 octombrie 2015 cuantumul salariului lunar brut luat în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat este de 3.875 lei.

  *) Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 este de 7.100 lei.

   

  Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 26/2020

  Prin Decizia nr. 26/2020, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa și, în consecință, a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 alin. (8) şi (8^1) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident în conformitate cu O.U.G. nr. 103/2013 nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) şi (8^1) din O.G. nr. 18/2009.

  DOWNLOAD FULL ARTICLE

 • Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 906/2020 (M. Of. nr. 79/25.01.2021): Art. I pct. 1, 2 şi 4 din O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 601/2020 (M. Of. nr. 88/27.01.2021): Art. 164 alin. (1) din Codul civil


VI. Interviu

Căutare