Recomandări metodologice privind efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în cadrul cercetării migraţiei ilegale, potrivit legislației Republicii Moldova

Introducere

Cercetarea situației criminogene din lume demonstrează că migrația ilegală a devenit o parte integrantă a structurii afacerilor criminale și, desigur, are un impact asupra stării întregului sistem de relații economice, criminalizând economia națională, sporind criminalitatea latentă. Ea nu numai că se transformă într-o activitate comercială bine organizată la nivel internațional, dar treptat coexistă cu alte tipuri de infracțiuni transfrontaliere (trafic de droguri, arme, trafic de persoane etc.).

Scopul articolului constă în evidențierea particularităților tactice de efectuare a unor acțiuni de urmărire penală în cadrul cercetării infracțiunii de organizare a migrației ilegale.

Metode și materiale aplicate

Pentru realizarea scopului trasat, ținând cont de specificul și caracterul complex al temei investigate, în calitate de metode de cercetare au fost folosite metoda logică, sistematică și de comparare. Cercetările întreprinse se bazează pe studierea doctrinei, legislației naționale și a practicii judiciare.

Rezultate obținute și discuții

Practica denotă că cele mai frecvente acțiuni de urmărire penală efectuate în cadrul cauzelor penale pornite pe infracțiuni de organizare a migrației ilegale, în urma cărora pot fi obținute probe concludente, utile și pertinente, sunt: cercetarea la fața locului, examinarea obiectelor și a documentelor, audierea, confruntarea, percheziția și ridicarea, prezentarea spre recunoaștere, dispunerea expertizelor, verificarea declarațiilor la locul comiterii infracțiunii.

În același timp, este de menționat că măsurile speciale de investigații, în cazul respectiv, joacă un rol important și ele. După cum arată practica, cele mai frecvente sunt: investigația sub acoperire, urmărirea vizuală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor, interceptarea convorbirilor telefonice, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice precum și colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice.

În urma studierii mai multor cauze penale pornite pe faptul organizării migrației ilegale, materialele uneia dintre ele ni s-au părut destul de ample și calitative pe care am dori s-o luăm drept exemplu. Este vorba despre cauza penală nr. 2016872026, pornită la 10 martie 2016, în baza art. 3621 alin. (3) lit. a) C. pen., de către organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne, instituit în cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu reședința în Direcția regională sud. Am ales această cauză penală din motivul că, pentru dovedirea vinovăției făptuitorului, s-au făcut un șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigații, care au dus, într-un final, la demascarea întregii rețele criminale ce activa pe teritoriul Republicii Moldova.

Așadar, cauza penală respectivă a fost pornită pe faptul organizării, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe teritoriu respectiv a unor persoane din Sri Lanka, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți ai Republicii Moldova, săvârșite de un grup criminal organizat, care aveau drept scop să ajungă în Uniunea Europeană, prin tranzitarea țării noastre.

În cadrul urmăririi penale, a fost stabilit că grupul criminal organizat este alcătuit din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucraina, România, Norvegia, Rusia și altele, care nu au fost stabilite de organul de urmărire penală.

Astfel, cetățenii Republicii Moldova VR și CO, în perioada de timp decembrie 2015-ianuarie 2016, fiind în Cernăuți, Ucraina, la îndemnul cetățeanului Ucrainei MP, originar din Sri Lanka, împreună cu acesta, precum și cu participarea cetățeanului Norvegiei SK, cu scopul de a obține foloase financiare, au creat și au pus în aplicare schema de activitate a grupului format în scopul organizării intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului statului de un grup de persoane originare din Sri Lanka, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți ai R. Moldova, numărul exact nefiind stabilit, contribuind la migrarea ilegală a acestora din Ucraina în Republica Moldova într-o perioadă de timp nestabilită, cu ajutorul mai multor membri ai grupului criminal organizat din care făceau parte cetățenii Republicii Moldova NI și CV, precum și alte persoane neidentificate în momentul studierii materialelor cauzei penale.

La realizarea pe etape a migrației ilegale, pe data de 12 martie 2016, aproximativ pe la orele 17.30 cet. N.I., împreună cu C.V., prin locuri ascunse au transportat un grup de patru persoane de origine afro-asiatică din Sri Lanka spre frontiera verde aflată pe segmentul deservit de SPF „Stoianovca” pe direcția s. Ghioltosu R. Moldova-Rânzești România, unde în legătură cu alte persoane străine care urmau să preia grupul de migranți peste frontiera de stat a R. Moldova în România, au pătruns pe jos în regiunea semnului de frontieră 1243 a zonei de frontieră, cu scopul final de a asigura migrația ilegală a acestora în România pentru a ajunge în alte țări ale Uniunii Europene prin ieșirea ilegală de pe teritoriul R. Moldova. Ulterior, la data de 12 martie 2016, în jurul orelor 22:00, la intervenția reprezentanți-lor poliției de frontieră, în apropierea s. Ghioltosu r-nul Cantemir, pe direcția s/f 1243, au fost reținuți cet. NI și patru cetățeni ai insulei Sri Lanka, care intenționau să treacă ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în România cu scopul de a migra ilegal în Uniunea Europeană.

În urma verificării locurilor de unde au fost transportați grupul de patru persoane de origine afro-asiatică reținute în zona de frontieră, s-a stabilit că, pe data de 13 martie 2016, în apartamentul situat în mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 6 nr. 117, a mai fost depistat un grup de patru persoane de origine afro-asiatică și cet. SK – cetățean al Norvegiei, care s-a dovedit a fi un alt membru activ al grupului criminal organizat, unde persoanele nerezidente erau tăinuite și așteptau migrarea ilegală de către acest grup criminal organizat.

De asemenea, a fost stabilit că cet. SK a intrat pe teritoriul Republicii Moldova împreună cu alt cetățean moldovean, CO, cu automobilul personal al ultimului. Ulterior, s-a constatat că CO este și el un membru activ al grupării criminale. În același timp, un alt cetățean al R. Moldova, VR, fiind în afara teritoriului țării în perioada de timp cuprinsă între lunile ianuarie-martie ale anului 2016, coordona activitatea de organizare a migrației ilegale a cetățenilor sus-menționați, coordonând prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică activitatea grupului, comunicând cu CO și SK, asigurând astfel funcționarea grupului criminal, prin coordonarea acțiunilor fiecărui membru și al migranților, precum și al persoanelor din România ce trebuiau să preia persoanele originare din Sri Lanka.

Totodată, la data de 15 martie 2016, în cadrul cercetării la fața locului efectuate într-un hotel din mun. Chișinău, au fost depistate alte trei persoane originare din Sri Lanka, care au fost aduse pe teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, pe cale legală, de către acest grup criminal organizat. Tot în cadrul urmăririi penale, prin efectuarea acțiunilor procesuale și a măsurilor speciale de investigații a fost stabilit și organizatorul acestei infracțiuni, care finanța membrii grupării criminale. Organizatorul, pe nume MP, un cetățean al Norvegiei, prin intermediul transferurilor bănești, remunera membrii grupului criminal, la fiecare etapă infracțională și, totodată, dirija acțiunile fiecărui membru.

Analizând probatoriul administrat, evidențiem următoarele probe de importanță majoră:

audierile migranților, care în mare parte sunt asemănătoare și din care a fost obținută descrierea etapei inițiale de desfășurare a schemei infracționale, și anume au fost stabilite următoarele circumstanțe: țări de destinație – Elveția și Suedia, ruta de deplasare Sri Lanka-Federația Rusă (pe cale legală cu avionul), Moscova, Federația Rusă-Kiev, Ucraina (pe cale ilegală cu trenul și cu automobilul), Kiev, Ucraina-mun. Chișinău, RM (cu automobilul și pe jos). În cazul migranților depistați în hotelul din Chișinău, ruta diferă: Sri Lanka-Qatar (cu avionul), Qatar-Istanbul (cu avion), Istanbul-mun. Chișinău (cu avionul). Sumele de bani pentru migrația ilegală cuprindeau 8.000-9.000 dolari SUA per migrant și se achitau printr-o singură tranșă. Banii respectivi erau transmiși membrilor grupului criminal ce activau în Sri Lanka, iar transportarea și ghidarea migranților se făcea din contul organizatorului. La diferite etape infracționale erau implicați diferiți membri ai grupării, aceasta fiind independentă de țară, mijlocul și modul de transportare etc. Spre exemplu, etapa infracțională ce a fost desfășurată în Federația Rusă era coordonată de către cetățeanul Ucrainei, originar din Sri Lanka pe nume MP, care coordona inclusiv activitatea persoanelor aflate în Republica Moldova. Migranții primeau numere de telefoane în Sri Lanka și ajungând într-un anumit punct de destinație făceau legătură cu numărul de telefon indicat de către infractori. Astfel, cu MP, migranții ce tranzitau Rusia făceau legătură abia când ajungeau la Moscova, iar migranții depistați în hotel – odată ajunși la hotel. Executorii și persoanele care le coordonau nemijlocit deplasarea și le aprovizionau cu cele necesare (cu care intrau direct în contact) nu le cunosc pentru că toate interacțiunile se desfășurau pe timp de noapte când nu se puteau vedea fețele lor (această informație posibil să fie una eronată, având în vedere că persoanele puteau fi instruite pentru darea unor astfel de depoziții);

audierea bănuitului SK, care și-a recunoscut vina și a elucidat întreaga schemă de migrație aplicată pe segmentul Ucraina-România, coordonată de cet. MP, inclusiv persoanele din Republica Moldova implicate în organizarea migrației ilegale pe acest segment. Datorită declarațiilor acestuia a fost posibil de identificat complicii infracțiunii și legăturile dintre ei (inclusiv cele indirecte realizate prin intermediul lui PM). Pe lângă aceasta, s-a aflat că el, pe teritoriul Republicii Moldova, cunoscând limba tamilă (unica limbă vorbită și înțeleasă de migranți), cea norvegiană și engleză, acesta, având dreptul de ședere pe teritoriul țării, putea merge în magazine pentru a procura hrană, haine etc., precum și a ține legătura între membrii grupării criminale.

în cadrul percheziției efectuate în apartamentul din mun. Chișinău s-au depistat: un membru activ al grupării criminale, patru migranți, pașapoarte, notițe, telefoane, bonuri de plată și transfer, diferite înscrisuri, hărți etc. Toate acestea au arătat implicarea grupului criminal în comiterea acestei infracțiuni;

– în cadrul cercetării la fața locului efectuate în hotel au fost depistate alte trei persoane originare din Sri Lanka (migranți), pașapoarte, telefoane, notițe, hărți, tichete etc.

Totodată, în cadrul acestei cauze penale s-au efectuat măsuri speciale de investigație ca: urmărirea vizuală, investigația sub acoperire, interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor, monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară, colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice. În urma acestor măsuri a fost posibil de stabilit întreaga activitate criminală, locul migranților și a unor membri activi ai grupării criminale, legăturile între ei, tranzacțiile financiare și identificarea finanțatorului și a celor care au beneficiat de transfer etc. În final, toate persoanele au fost puse sub învinuire.

Totodată, este de menționat faptul că metodele de comitere a organizării migrației ilegale sunt diverse, se comit în timp diferit, cu implicarea diferitor mijloace și instrumente etc., de aceea în continuare vom încerca a relata tactica de efectuare a acțiunilor procesuale, care este accesibilă pentru toate cazurile de cercetare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Recomandări metodologice privind efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în cadrul cercetării migrației ilegale, potrivit legislației Republicii Moldova was last modified: august 6th, 2021 by Dinu Ostavciuc

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Dinu Ostavciuc

Dinu Ostavciuc

Este doctor în drept, conferențiar universitar al Catedrei „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Republica Moldova.
A mai scris:
Constantin Rusnac

Constantin Rusnac

Este doctor în drept, conferențiar universitar al Catedrei „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Republica Moldova.