Principiul acordării unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii – art. 4 pct. 2 din Legea nr. 85/2014

7. Descărcarea de obligații a debitorului în situația reușitei planului de reorganizare

Potrivit art. 140 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 atunci când sentința de confirmare a planului de reorganizare intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum a fost prevăzut în plan. Dacă planul de reorganizare eșuează și debitorul intră în faliment se va reveni la situația creanțelor din tabelul definitiv al creditorilor, urmând a fi scăzute sumele achitate în timpul reorganizării.

Se constată că această descărcare de obligații a debitorului este sub condiția suspensivă a realizării planului de reorganizare, ori sub condiția rezolutorie a nereușitei planului de reorganizare.

Considerăm că prin adoptarea acestei prevederi legale legiuitorul a stabilit ab initio o stare de echitate între creditori și debitor pentru a  contracara tendința unor debitori aflați în procedură de insolvență de a apela la faza reorganizării judiciare specifice acestei proceduri numai pentru descărcarea de obligații față de creditori și fără a urmări și reușita planului de reorganizare.

Art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 stabilea căci urmare a confirmării unui plan de reorganizare activitatea debitorului este reorganizată, iar creanțele și drepturile creditorilor sunt modificate astfel cum sunt prevăzute în plan. În situația în care debitorul intra în faliment ca urmare a eșuării planului de reorganizare planul constituia o hotărâre  definitivă și irevocabilă împotriva debitorului.

Se constată astfel că fosta lege a insolvenței stabilea că în situația în care planul de reorganizare eșua procedura de faliment se desfășura în continuare cu valoarea creanțelor supuse plății și stabilite în programul de plată. În consecință descărcarea de obligații a debitorului realizată prin planul de reorganizare nu era condiționată de reușita planului, iar această situație nu era echitabilă pentru creditorii debitorului, ci dimpotrivă putem afirma că era una discriminatorie[32].

Art. 140 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 stabilește că dacă după confirmarea planului de reorganizare se vor recupera sume de bani din acțiuni în anularea unor acte frauduloase ale debitorului, acestea se vor distribui, conform art. 163 din lege. Se constată că pentru aceste sume de bani, ce ar intra în patrimoniul debitorului în timpul fazei de reorganizare judiciară, distribuția sumelor se va face în baza tabelului definitiv întocmit de administratorul judiciar anterior confirmării planului, deci fără a opera descărcarea de obligații a debitorului realizată prin plan.


[32] A se vedea I. Adam, A.R. Adam, Codul insolvenței. Titlul II. Procedura insolvenței (art. 1-5, 38-196, 197-203) Comentarii și explicații, op. cit., p. 40.

Principiul acordării unei șanse debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii – art. 4 pct. 2 din Legea nr. 85/2014 was last modified: septembrie 4th, 2017 by Ioan Adam

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista