O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice

 

(M. Of. nr. 916 din 24 septembrie 2021)

 

Se iau unele măsuri la nivelul administrației publice.

În M. Of. nr. 916 din 24 septembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectiva Ordonanță.

Conform art. I, prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi organizate și desfășurate concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2021, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2021.

Art. II prevede faptul că art. 3 din O.U.G. nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„- Art. 3

Prin hotărâri ale Guvernului se stabilește numărul maxim de posturi al fiecărei instituții publice și structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.”

Totodată, art. III menționează faptul că, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă:

a) articolul V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021;

b) articolul II din O.G. nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021.

O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice was last modified: octombrie 14th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.