Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 508/2022 (M. Of. nr. 1106/16.11.2022): art. 36 alin. (3) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007

Decizia CCR

Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 508/2022

(M. Of. nr. 1106 din 16 noiembrie 2022)

Art. 36 alin. (3) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007

Neconstituționalitate

În M. Of. nr. 1106 din 16 noiembrie 2022 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 508/2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (3) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 36 alin. (3) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007

„(3) Mandatul președintelui și vicepreședinților este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată”.

D.C.C. nr. 508/2022

Prin Decizia nr. 508/2022, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și a constatat că dispozițiile art. 36 alin. (3) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007 sunt constituționale în măsura în care reînnoirea mandatului de președinte și vicepreședinte al Camerei Naționale pe o durată de 5 ani se raportează numai la un mandat anterior complet de 5 ani.

În esență, Curtea a statuat că textul criticat, potrivit căruia mandatul președintelui și vicepreședinților Camerei de Comerț și Industrie a României este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată, consacră o soluție legislativă incompletă, întrucât nu cuprinde dispoziții referitoare la reînnoirea mandatului în ipoteza exercitării anterioare a unui rest de mandat. Această omisiune cu relevanță constituțională lipsește norma analizată de previzibilitate și afectează securitatea raporturilor juridice civile. Exigențele de calitate a legii nu permit destinatarului acesteia să ajungă la o interpretare subiectivă sau discreționară a normei juridice. Acesta trebuie să se bazeze pe o normă juridică de calitate care să îi orienteze și ghideze conduita socială. Constatându-se lipsa unei asemenea norme coroborat cu relevanța constituțională a omisiunii legislative identificate, Curtea a reținut că dispozițiile criticate sunt constituționale numai în măsura în care reînnoirea mandatului de președinte și vicepreședinte al Camerei Naționale are în vedere, pe de o parte, o alegere anterioară pe un mandat complet de 5 ani, iar, pe de altă parte, o nouă alegere pe un mandat complet de 5 ani.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 508/2022 (M. Of. nr. 1106/16.11.2022): art. 36 alin. (3) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007 was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.