Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1001/13.12.2016): Dispoziţiile art. 25 („Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal”) alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 („Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale”) alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ

 

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 1001/2016 Codul de procedură penală Art. 25 alin. (5) cu referire la art. 16 alin. (1) lit. f) Dispozițiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, sunt neconstituționale în ceea ce privește lăsarea ca nesoluționată a acțiunii civile de către instanța penală, în cazul încetării procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

 

În M. Of. nr. 1001 din 13 decembrie 2016, a fost publicată Decizia CCR nr. 586/2016 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din același act normativ.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 25 („Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal”) alin. (5) din Codul de procedură penală

(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) și j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum și în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă”.

Art. 16 („Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale”) alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

(1) Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: (…)

f) a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică; (…)”.

 

D.C.C. nr. 586/2016

 

Prin Decizia nr. 586/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată din oficiu, de Curtea de Apel Brașov – Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 9.552/197/2014 și a constatat că dispozițiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, sunt neconstituționale în ceea ce privește lăsarea ca nesoluționată a acțiunii civile de către instanța penală, în cazul încetării procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1001/13.12.2016): Dispozițiile art. 25 („Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal”) alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispozițiile art. 16 („Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale”) alin. (1) lit. f) din același act normativ was last modified: ianuarie 17th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.