Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1000/13.12.2016): Dispoziţiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 681/2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social Articolul unic pct. 1 Dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 sunt neconstituționale

 

În M. Of. nr. 1000 din 13 decembrie 2016, a fost publicată Decizia CCR nr. 681/2016 din 23 noiembrie 2016 asupra sesizării de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Inițiativa legislativă pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011, formulată de Guvernul României.

La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

«(1^1) Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute a deciziei de concediere, concedierea persoanelor alese în organele de concediere pe toată durata mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate»”.

D.C.C. nr. 614/2016

 

Prin Decizia nr. 614/2016, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1000/13.12.2016): Dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social was last modified: ianuarie 17th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.