Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 445/2022 (M. Of. nr. 1136/25.11.2022): Sintagma „inclusiv propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor” din art. unic pct. 1 din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2022

Decizia CCR

Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 445/2022

(M. Of. nr. 1136 din 25 noiembrie 2022)

 

 

Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

 

Sintagma „inclusiv propunerile legislative ale deputaților și senatorilor” din cuprinsul dispozițiilor art. unic pct. 1, cu referire la art. 9 alin. (2), din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii este neconstituțională.

 

 

În M. Of. nr. 1136 din 25 noiembrie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 445 din 12 octombrie 2022 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Astfel, Curtea a stabilit că sintagma „inclusiv propunerile legislative ale deputaților și senatorilor” din cuprinsul dispozițiilor art. unic pct. 1, cu referire la art. 9 alin. (2), din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii este neconstituțională.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Obiectul controlului de constituționalitate îl reprezintă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care are următorul conținut:

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10 din 16 februarie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 17 februarie 2022, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

«- La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Principalele proiecte de acte normative, inclusiv propunerile legislative ale deputaților și senatorilor, cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de inițiatori, înainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii.»

2. La articolul unic punctul 5, alineatul (4^2) al articolului 9^1 se va modifica și va avea următorul cuprins:

«(4^2) Inițiatorul actului normativ preia propunerile rezultate în urma consultărilor care au stat la baza întocmirii raportului privind aplicarea Testului IMM, având ca scop finalizarea proiectului de act normativ. În cazul în care nu vor fi preluate toate propunerile formulate în cadrul consultărilor, inițiatorul actului normativ are obligația de a justifica acest lucru printr-o notă publicată pe site-ul propriu.»

 

 

D.C.C. nr. 445/2022

Prin Decizia nr. 445/2022, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate, formulată de Președintele României și a constatat că sintagma „inclusiv propunerile legislative ale deputaților și senatorilor” din cuprinsul dispozițiilor articolului unic pct. 1, cu referire la art. 9 alin. (2), din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii este neconstituțională.

Totodată, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatatdispozițiile articolului unic pct. 2, cu referire la art. 9^1 alin. (4^2), din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 445/2022 (M. Of. nr. 1136/25.11.2022): Sintagma „inclusiv propunerile legislative ale deputaților și senatorilor” din art. unic pct. 1 din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2022 was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.