Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 369/2022 (M. Of. nr. 1060/02.11.2022): Sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” din cuprinsul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice

Decizia CCR

Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 369/2022

(M. Of. nr. 1060 din 2 noiembrie 2022)

 

Sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” din cuprinsul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 1060 din 2 noiembrie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 369 din 5 iulie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, în ansamblu, și a sintagmei „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” din cuprinsul art. 15 alin. (4) din această lege, în special.

Astfel, Curtea a stabilit că sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” din cuprinsul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice este neconstituțională.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, în ansamblu, precum și sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” din cuprinsul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020, în special.

Acest articol de lege prevede:

Toate actele administrative cu caracter normativ, inclusiv hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din prezenta lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, cu acțiune în anulare la instanța competentă atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ.

 

 

D.C.C. nr. 369/2022

Prin Decizia nr. 369/2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate, formulată de Avocatul Poporului și de C.A.S. și a constatat că sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” din cuprinsul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic este neconstituțională.

Totodată, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de aceiași autori și a constatatLegea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, în ansamblu, este constituțională în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 369/2022 (M. Of. nr. 1060/02.11.2022): Sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” din cuprinsul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice was last modified: December 21st, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.