Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 233/2021 (M. Of. nr. 508/17.05.2021): Art. 400 alin. (1), art. 405 alin. (3) și art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
 

D.C.C. nr. 233/2021

 

(M. Of. nr. 508 din 17 mai 2021)

 

Codul de procedură penală – art. 400 alin. (1)

 

– art. 405 alin. (3)

 

– art. 406 alin. (1) și (2) 

 Neconstituționalitate

În M. Of. nr. 508 din 17 mai 2021 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 233/2021 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Art. 400 C. proc. pen.  – Minuta

„ (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”;

Art. 405 C. proc. pen. – Pronunțarea hotărârii

„(3) Președintele completului pronunță minuta hotărârii”;

Art. 406 C. proc. pen.  – Redactarea și semnarea hotărârii

„(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunțare, și se semnează de toți membrii completului și de grefier”.

 

D.C.C. nr. 233/2021

Prin Decizia nr. 233/2021, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

Totodată, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 405 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 233/2021 (M. Of. nr. 508/17.05.2021): Art. 400 alin. (1), art. 405 alin. (3) și art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.