Neconstituționalitate (M. Of. nr. 922/11.12.2015): Legea privind completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 747/2015
(M. Of. nr. 922 din 11 decembrie 2015)
Legea privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și ale unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului Dispozițiile respectivei legi

 

În M. Of. nr. 922 din 11 decembrie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 747/2015 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.), precum și a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului (rep. M. Of. nr. 225 din 24 martie 2008; cu modif. ult.).

 

Obiectul controlului de constituționalitate

Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie dispozițiile Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, care au următorul conținut:

Art. I privind modificarea art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001

Art. I modifică art. 115 alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, astfel:

(7) Dispozițiile primarului, dispozițiile președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condițiile legii care îi reglementează activitatea”.

Art. II privind modificarea art. 19 lit. e) și art. 20 din Legea nr. 340/2004

Art. II modifică următoarele dispoziții din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, astfel:

Art. 19 alin. (1) lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local, ale președintelui consiliului județean sau ale primarului”.

Art. 20 va avea următorul conținut:

Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de președintele consiliului județean în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială, precum și măsurile întreprinse în baza delegării respectivelor atribuții ale acestora și poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condițiile legii”.

 

D.C.C. nr. 747/2015

Prin Decizia nr. 747/2015, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 922/11.12.2015): Legea privind completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.