Lista instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2022-2023 (OME nr. 5812/2022)

Actul public în Monitorul Oficial

Preambul Sumar
Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 5812/2022 pentru aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022-2023, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II) 

(M. Of. nr. 996 din 13 octombrie 2022 )

 

În temeiul

art. 131 alin. (1), art. 133, 136, art. 138 alin. (1)-(4) și art. 236-239 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

art. 33-35 din O.U.G. nr. 75/2005  privind asigurarea calității în educație;

În conformitate cu:

art. 22 din Metodologia-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate;

Ținând cont de:

Adresa A.R.A.C.I.S. nr. 4.719 din 12 septembrie 2022;

Raportul de evaluare al AHPGS;

Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și ale structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023 din 15 mai 2018;

Având în vedere:

Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar;

OMEN nr. 3.365/2017;

În baza:

art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 .

 

Se aprobă Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022-2023, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II).

În M. Of. nr. 996 din 13 octombrie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 5812/2022 pentru aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022-2023, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II).

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cuprinsul respectivului act normativ.

Art. 1

(2) Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II), organizate de către instituțiile de învățământ superior acreditate, care nu sunt cuprinse în anexa la prezentul ordin, intră în lichidare, în sensul că asigură școlarizarea studenților înscriși în anii universitari precedenți, dar nu organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2022-2023.

Art. 2

În anul universitar 2022-2023 pot organiza probele din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, instituțiile de învățământ superior acreditate, cuprinse în anexa la prezentul ordin, care sunt și centre de perfecționare/formare continuă, în condițiile legii. 

Anexă

LISTA instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022-2023, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II):

Nr. crt.  Universitatea  Nr. maxim de studenți care pot fi școlarizați 
1.  Universitatea Politehnica din București  1.600 
2.  Universitatea Tehnică de Construcții din București  300 
3.  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București  300 
4.  Universitatea din București  3.000 
5.  Academia de Studii Economice din București  1.000 
6.  Universitatea Națională de Muzică din București  220 
7.  Universitatea Națională de Arte din București  100 
8.  Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din București  120 
9.  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București  750 
10.  Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București  120 
11.  Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  350 
12.  Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad  500 
13.  Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău  400 
14.  Universitatea “Transilvania” din Brașov  1.100 
15.  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  680 
16.  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Centrul Universitar Nord Baia Mare)  300 
17.  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  450 
18.  Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca  3.500 
19.  Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (Centrul Universitar “Eftimie Murgu” din Reșița)  200 
20.  Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca  300 
21.  Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca  N/A 
22.  Universitatea “Ovidius” din Constanța  550 
23.  Universitatea din Craiova  1.500 
24.  Universitatea din Craiova (Drobeta-Turnu Severin)  200 
25.  Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați  750 
26.  Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași  400 
27.  Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași  400 
28.  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași  N/A 
29.  Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași  400 
30.  Universitatea din Oradea  850 
31.  Universitatea din Petroșani  170 
32.  Universitatea din Pitești  600 
33.  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești  400 
34.  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  1.000 
35.  Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava  1.000 
36.  Universitatea “Valahia” din Târgoviște  350 
37.  Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  250 
38.  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologii “George Emil Palade” din Târgu Mureș  N/A 
39.  Universitatea de Arte din Târgu Mureș  N/A 
40.  Universitatea Politehnica Timișoara  350 
41.  Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara  600 
42.  Universitatea de Vest din Timișoara  N/A 
43.  Universitatea Națională de Apărare “Carol I” din București  90 
44.  Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” din București  120 
45.  Universitatea “Titu Maiorescu” din București  120 
46.  Universitatea “Spiru Haret” din București  150 
47.  Universitatea Ecologică din București  80 
48.  Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad  150 
49.  Universitatea “Danubius” din Galați  60 
50.  Universitatea “Sapientia” din Cluj-Napoca  60 
51.  Universitatea “Sapientia” din Cluj-Napoca (Miercurea-Ciuc)  90 
52.  Universitatea “Sapientia” din Cluj-Napoca (Târgu Mureș)  150 
53.  Universitatea “Petre Andrei” din Iași  N/A 
54.  Universitatea Creștină “Partium” din Oradea  150 
55.  Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș  600/600 

 
DOWNLOAD FULL ARTICLE

Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2022-2023 (OME nr. 5812/2022) was last modified: December 5th, 2022 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.