Legea nr. 176/2018 privind internshipul – completare (O.U.G. nr. 13/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 176/2018 privind internshipul

(M. Of. nr. 626 din 19 iulie 2018)

O.U.G. nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul
(M. Of. nr. 186 din 8 martie 2019)
– introduce: art. 2 lit. c^1) și art. 8 cap. II^1;

În M. Of. nr. 186 data de 8 martie 2019, a fost publicată O.U.G. nr. 13/2019 care completează Legea nr. 176/2018 privind internshipul.

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse respectivului act normativ.

Art. 2 lit. c^1) din Legea nr. 176/2018 (introdus prin O.U.G. nr. 13/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după lit. c), se introduce o nouă literă, lit. c^1):

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

c^1) instituție organizatoare – Secretariatul General al Guvernului, care organizează Programul oficial de internship al Guvernului României pentru ministerele și instituțiile publice ale administrației publice centrale”.

Cap. II^1 din Legea nr. 176/2018 (introdus prin O.U.G. nr. 13/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 8 se introduce un nou capitol, Cap. II^1 („Organizarea Programului oficial de internship al Guvernului României”) cu următorul conținut: 

Art. 8^1
(1) Programul oficial de internship al Guvernului României este organizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare pentru ministerele și instituțiile publice ale administrației publice centrale, care au calitatea de organizație-gazdă; pentru internii care prestează activitatea în cadrul structurilor aparatului de lucru al Guvernului, Secretariatul General al Guvernului are și calitatea de organizație-gazdă.
(2) Finanțarea Programului oficial de internship al Guvernului României, inclusiv indemnizația cuvenită internului, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului aprobat anual cu această destinație.

Art. 8^2
(1) Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare, poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 50% din numărul total al salariaților aparatului de lucru al Guvernului.(2) În cadrul Programului oficial de internship al Guvernului României organizat de Secretariatul General al Guvernului ca instituție organizatoare pot presta activitate în mod simultan, în cadrul aceleiași organizații-gazdă, un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților organizației-gazdă respective.(3) Secretariatul General al Guvernului eliberează internului certificatul de internship pentru participarea la Programul oficial de internship al Guvernului României. 

Art. 8^3
Obligațiile prevăzute la art. 3, 12, art. 16 lit. b) și f), art. 17, 18 și art. 19 alin. (1) pentru organizația-gazdă vor fi îndeplinite de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 176/2018 privind internshipul – completare (O.U.G. nr. 13/2019) was last modified: mai 20th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.