Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 48/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr.  18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

Legea nr. 48/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 199 din 13 martie 2019)

modifică: art. 63 alin. (2), art. 94 alin. (2) lit. v), art. 216 alin. (2) lit. j);

introduce: art. 63 alin. (2^1)-(2^3).

 

În M. Of. nr. 199 din 13 martie 2019 s-a publicat Legea nr. 48/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr.  18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).

 

Potrivit uneia dintre modificările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011, Ministerul Educației are obligația de a publica anual, până la data de 31 decembrie, un raport privind starea învățământului superior, în care sunt prezentate inclusiv direcțiile și prioritățile de dezvoltare a învățământului superior.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

Art. 63 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 48/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 63, alin. (2) prevedea:

„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege. Decizia privind înființarea și funcționarea acestor formațiuni de studiu aparține Ministerului Educației Naționale, cu consultarea consiliului de administrație al unității de învățământ respective”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 63, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu se organizează, se înființează și funcționează astfel:

a) organizarea de noi formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege, se poate realiza la cerere, conform art. 19 alin. (3), în condițiile legii;

b) organizarea, reorganizarea, desființarea oricăror formațiuni de studiu, inclusiv cel simultan pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale, Comisiei de învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale, aflat în coordonarea Departamentului de relații interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, și/sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României;

c) în situații excepționale, formațiunile de studiu pentru antepreșcolari, preșcolari sau elevi pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea direcției pentru minorități din cadrul Ministerului Educației Naționale, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administrație al unității de învățământ sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)”.

 

Art. 63 alin. (2^1)-(2^3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 48/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 63, după alin. (2), se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul conținut:

„(2^1) Prevederile alin. (2) se aplică și formațiunilor de studiu în limba română, atunci când acestea funcționează în zone unde ponderea unei minorități etnice este majoritară. În aceste situații, avizul conform, respectiv aprobarea prevăzută la alin. (2) lit. b) și c) se realizează de direcția de specialitate competentă din cadrul Ministerului Educației Naționale.

(2^2) Prevederile alin. (2) și (2^1) se aplică doar formațiunilor de studiu ce cuprind, conform legii, grupe, clase sau ani de studiu. Reorganizarea unităților de învățământ cu personalitate juridică se realizează conform art. 22^1.

(2^3) Aplicarea prevederilor prezentului articol, respectiv a dispozițiilor art. 22^1 nu poate avea ca efect pierderea personalității juridice de către unitățile de învățământ singulare, acordată conform art. 45 alin. (6)”.

 

Art. 94 alin. (2) lit. v) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 48/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 94 alin. (2), lit. v) prevedea:

„(2) Ministerul Educației Naționale exercită, în domeniul învățământului preuniversitar, următoarele atribuții:

(…)

v) dă publicității și prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învățământului preuniversitar în România;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 94 alin. (2), lit. v) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Ministerul Educației Naționale exercită, în domeniul învățământului preuniversitar, următoarele atribuții:

(…)

v) dă publicității și prezintă Parlamentului anual, până la data de 31 decembrie, raportul privind starea învățământului preuniversitar în România, în care sunt prezentate inclusiv direcțiile și prioritățile de dezvoltare a învățământului preuniversitar;”.

 

Art. 216 alin. (2) lit. j) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 48/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 216 alin. (2), lit. j) prevedea:

„(2) Ministerul Educației Naționale are următoarele atribuții principale:

(…)

j) publică anual un raport privind starea învățământului superior”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 216 alin. (2), lit. j) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Ministerul Educației Naționale are următoarele atribuții principale:

(…)

j) publică anual, până la data de 31 decembrie, un raport privind starea învățământului superior, în care sunt prezentate inclusiv direcțiile și prioritățile de dezvoltare a învățământului superior”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 48/2019) was last modified: May 20th, 2019 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.