HP. Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 18/2020 (M. Of. nr. 191/10.03.2020): Codul civil

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Acte normative Articole Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 18/2020

(M. Of. nr. 191 din 10 martie 2020)

Complet DCD Codul civil Art. 643 alin. (2) teza a doua În cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți (coproprietate), dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o excepție de la opozabilitatea hotărârii judecătorești reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă.
Codul de procedură civilă Art. 435 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 191 din 10 martie 2020 a fost publicată Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 18/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că, în cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți (coproprietate), dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o excepție de la opozabilitatea hotărârii judecătorești reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil

„(2) Hotărârile judecătorești pronunțate în folosul coproprietății profită tuturor coproprietarilor. Hotărârile judecătorești potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalți coproprietari”.

 

Art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă

„(2) Hotărârea este opozabilă oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condițiile legii, dovada contrară”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 18/2020

 

Prin Decizia nr. 18/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă, în dosarul nr. 7542/314/2015 și, în consecință, a stabilit că: „în cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți (coproprietate), dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o excepție de la opozabilitatea hotărârii judecătorești reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
HP. Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 18/2020 (M. Of. nr. 191/10.03.2020): Codul civil was last modified: aprilie 8th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.