Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2022 (M. Of. nr. 284/24.03.2022): Art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actele normative Articolele Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 1/2022

(M. Of. nr. 284 din 24 martie 2022)

Complet RIL Codul de procedură civilă Art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă Sintagma „după verificarea (…) respectării condițiilor” vizează verificarea condițiilor formale ale hotărârii arbitrale, iar nu a celor de fond.

 

În M. Of. nr. 284 din 24 martie 2022 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2022 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Astfel, Înalta Curte a stabilit faptul că sintagma „după verificarea (…) respectării condițiilor” vizează verificarea condițiilor formale ale hotărârii arbitrale, iar nu a celor de fond.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă:

„Art. 603: Hotărârea arbitrală

(…)

(3) În cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate și/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanței judecătorești ori notarului public pentru a obține o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanța judecătorească ori de către notarul public a respectării condițiilor și după îndeplinirea procedurilor impuse de lege și achitarea de către părți a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară și se va realiza transferul de proprietate și/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în cauză. Dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanță, în cadrul procedurii de încuviințare a executării silite.”

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2022

Prin Decizia nr. 1/2022, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava și, în consecință, a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă, sintagma „după verificarea (…) respectării condițiilor” vizează verificarea condițiilor formale ale hotărârii arbitrale, iar nu a celor de fond.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2022 (M. Of. nr. 284/24.03.2022): Art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă was last modified: mai 4th, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.