Sistemul unitar de pensii publice, concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (Legea nr. 163/2020, O.U.G. nr. 126/2020)

Actul modificat

Actul modificator
Sumar

O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006

(M. Of. nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005; cu modif. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 126/2020 pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

(M. Of. nr. 695 din 03 august 2020)

– modifică:  art. 9 alin. (1), art. 12, art. 13 alin. (4), art. 20, art. 34.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)

 

Legea nr. 163/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 695 din 03 august 2020)

– modifică:  art. 65 alin. (5).

 

În M. Of. nr. 695 din 3 august 2020 s-au publicat O.U.G. nr. 126/2020 pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și Legea nr. 163/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Respectivele acte normative aduc unele modificări O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (modificat prin O.U.G. nr. 126/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (1) prevedea:

„(1) Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA. Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum și în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic”.

 

Art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (modificat prin O.U.G. nr. 126/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 12 prevedea:

„Art. 12

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

1. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;

2. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și C și alin. (2)”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 12

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

1. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020;

2. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și C și alin. (2);

c) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020”.

 

Art. 13 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (modificat prin O.U.G. nr. 126/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (4) prevedea:

„(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1, modul și durata de acordare a concediilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinată de infecția cu COVID-19, în condițiile de la alin. (1), sunt prevăzute în normele de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1, concediile și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă determinată de bolile infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, potrivit legii, se acordă până la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există”.

 

Art. 20 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (modificat prin O.U.G. nr. 126/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 20 prevedea:

„Art. 20

(1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcția de sănătate publică.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 10”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 20

(1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă persoanelor asigurate în condițiile art. 20 din Legea nr. 136/2020.

(2) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condițiile Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii curanți care au luat în evidență aceste persoane. În aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilită de către medicii curanți, în funcție de evoluția bolii.

(3) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină sau izolare reprezintă 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 136/2020”.

 

Art. 34 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (modificat prin O.U.G. nr. 126/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 34 prevedea:

„Art. 34

Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă și pentru carantină, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 34

Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină sau izolare, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni”.

 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 

Art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin Legea nr. 163/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 65, alin. (5) prevedea:

„(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Slatina, Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 65, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu sau de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv localitățile Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Drobeta-Turnu Severin, Târnăveni, Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Călan, Brad, Criscior, Vețel, Șoimuș, Baia de Criș, Ghelari, Teliuc, Certej, Băița, Orăștie, Deva din județul Hunedoara, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)”.

 

Alte dispoziții
 

Potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020, prin derogare de la prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, începând cu veniturile aferente lunii iulie 2020, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, , și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare/infectare cu COVID-19, acordate potrivit dispozițiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic și ale O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Sistemul unitar de pensii publice, concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (Legea nr. 163/2020, O.U.G. nr. 126/2020) was last modified: octombrie 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.