Punct de vedere cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, referitoare la interpretarea art. 67 din Legea nr. 192/2006 din perspectiva art. 5 C. pen.

Credem, însă, că și dispozițiile care reglementează regimul de aplicare a cauzelor care înlătură răspunderea penală, oriunde s-ar găsi așezate, intră sub incidența principiului legii penale mai favorabile, deoarece rezultatul aplicării acestor dispoziții poate avea un efect determinant în ceea ce privește angajarea răspunderii penale. De altfel, prin Decizia nr. 1470/2011 Curtea Constituțională a subliniat faptul că intră sub incidența principiului legii penale mai favorabile și dispozițiile art. 159 alin. 3 C. pen., care reglementează regimul de aplicare a cauzei de înlăturare a răspunderii penale a împăcării.

Așadar, putem spune că, dacă ne vom raporta numai la criteriul cauzelor care înlătură răspunderea penală, o lege este mai favorabilă decât alta dacă prevede mai multe cauze care înlătură răspunderea penală sau dacă, deși prevede aceleași cauze de înlăturare a răspunderii penale, regimul lor de aplicare este mai permisiv.

Un regim mai permisiv de aplicare al cauzelor de înlăturare a răspunderii penale este, într-un exemplu pertinent, acela în care o cauză de înlăturare a răspunderii penale poate interveni în mod eficace până la momentul procesual al rămânerii definitive a hotărârii, față de regimul mai puțin permisiv, în care cauza de înlăturare a răspunderii penale poate interveni în mod eficace doar până la momentul procesual al citirii actului de sesizare la prima instanță.

4. Concluzionând, credem că răspunsul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra problemei de drept care formează obiectul sesizării înregistrate sub nr. 4020/1/2016 ar trebui să fie în sensul că:

a) modul de interpretare jurisprudențială a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, prilejuit de Decizia nr. 9/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, intră sub incidența principiului aplicării legi penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, reglementat de art. 5 C. pen.;

b) dispozițiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, astfel cum au fost interpretate în temeiul Deciziei nr. 9/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, reprezintă lege penală mai favorabilă în înțelesul art. 5 C. pen. față de aceleași dispoziții, astfel cum sunt interpretate în temeiul Deciziei nr. 397/2016 a Curții Constituționale a României.

Punct de vedere cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, referitoare la interpretarea art. 67 din Legea nr. 192/2006 din perspectiva art. 5 C. pen. was last modified: iunie 7th, 2017 by Andrei Băncilă

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii