Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 874/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016

(rep. M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.)

H.G. nr. 874/2018 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016

(M. Of. nr. 954 din 12 noiembrie 2018)

 

modifică: Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” pct. 92 alin. (2), alin. (5) și alin. (12);

introduce:  Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” pct. 92^1.

 

În M. Of. nr. 954 din 12 noiembrie 2018, s-a publicat H.G. nr. 874/2018 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări și completări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal se referă la introducerea pct. 92^1 la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale”. Astfel, potrivit alin. 1 al textului nou introdus, scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se aplică și în cazul produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație de către instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranța și securitatea națională, deplasate către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Pct. 92 alin. (2), alin. (5) și alin. (12) de la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice (modificat prin H.G. nr. 874/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” pct. 92, alin. (2), alin. (5) și alin. (12) prevedeau:

„(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4), în alimentatoare autorizate exclusiv pentru circulația în incinta aeroportului, și care alimentează efectiv aeronavele. În acest caz, responsabilitatea cu privire la livrarea combustibilului pentru aviație potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul aeronavei aprovizionate.

(…)

(5) Pentru aeronavele înregistrate în România, certificatele prevăzute la alin. (4) se eliberează de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

(…)

(12) Certificatul de livrare se întocmește de antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei, iar în cazul în care factura privind alimentarea aeronavei se întocmește în numele altui antrepozit fiscal, un exemplar al certificatului de livrare este transmis și acelui antrepozit fiscal. Antrepozitul fiscal în numele căruia se emit facturile către aeronave întocmește jurnalul prevăzut în anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei întocmește jurnalul prevăzut în anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” pct. 92, alin. (2), alin. (5) și alin. (12)  se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4), în alimentatoare autorizate exclusiv pentru circulația în incinta aeroportului, și care alimentează efectiv aeronavele, precum și în cazul în care combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4) lit. c) în alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deținute de aceasta sau în rezervoarele deținute sub orice formă de aceasta, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deține. În acest caz, responsabilitatea cu privire la livrarea combustibilului pentru aviație potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor competente din cadrul instituțiilor prevăzute la alin. (4) lit. c). 

(…)

(5) Pentru aeronavele înregistrate în România, certificatele prevăzute la alin. (4) lit. b) se eliberează de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. 

(…)

(12) Certificatul de livrare se întocmește de antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei direct sau indirect, iar în cazul în care factura privind alimentarea aeronavei se întocmește în numele altui antrepozit fiscal, un exemplar al certificatului de livrare este transmis și acelui antrepozit fiscal. Antrepozitul fiscal în numele căruia se emit facturile către persoanele prevăzute la alin. (4) întocmește jurnalul prevăzut în anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei întocmește jurnalul prevăzut în anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

 

Pct. 92^1 de la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice (introdus prin H.G. nr. 874/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale”după pct. 92,  se introduce un nou punct, pct. 92^1, cu următorul conținut:

„92^1

(1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se aplică și în cazul produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație de către instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranța și securitatea națională, deplasate către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România. 

(2) În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înțelege locul unde produsele energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație sunt recepționate în alimentatoarele destinate alimentării aeronavelor deținute de instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranțași securitatea națională sau în rezervoarele deținute sub orice formă de aceste instituții de stat, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deține, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 401-412 din Codul fiscal și pct. 124-134 din prezentele norme. 

(3) Prevederile pct. 92 referitoare la documentele justificative necesare aplicării scutirii directe de la plata accizelor se aplică în mod corespunzător”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 874/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.