Neconstituționalitate (M. Of. nr. 59/27.01.2016): Art. 341 („Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară”) alin. (6) lit. c) și alin. (7) pct. 2 lit. d) Cod procedură penală

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 733/2015
(M. Of. nr. 59 din 27 ianuarie 2016):
Neconstituționalitate
Cod procedură penală Art. 341 alin. (6) lit. c) și alin. (7) pct. 2 lit. d) Dispozițiile respectivelor texte de lege sunt neconstituționale prin împiedicarea accesului la justiție în cazul soluțiilor de renunțare la urmărirea penală

 

În M. Of. nr. 59 din 27 ianuarie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 733/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (6) lit. c) și alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 341 („Soluționarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară”) alin. (6) lit. c) și alin. (7) pct. 2 lit. d) Cod procedură penală

„(6) În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune una dintre următoarele soluții:

(…)

c) admite plângerea și schimbă temeiul de drept al soluției de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situație mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.

(7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, judecătorul de cameră preliminară:

(…)

2. verifică legalitatea administrării probelor și a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, sancționează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii și:

(…)

d) admite plângerea și schimbă temeiul de drept al soluției de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situație mai grea pentru persoana care a făcut plângerea”.

 

D.C.C. nr. 733/2015

Prin Decizia nr. 733/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 475/35/2014 al Curții de Apel Oradea – Secția penală și pentru cauze cu minori și a constatat că dispozițiile art. 341 alin. (6) lit. c) și, prin extindere, ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale prin împiedicarea accesului la justiție în cazul soluțiilor de renunțare la urmărirea penală.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 59/27.01.2016): Art. 341 („Soluționarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară”) alin. (6) lit. c) și alin. (7) pct. 2 lit. d) Cod procedură penală was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii