Neconstituționalitate (M. Of. nr. 606/23.07.2019): Dispozițiile art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 318/2019

(M. Of. nr. 606 din 23 iulie 2019)

Dispozițiile art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 606 din 23 iulie 2019 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 318/2019 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Așadar, Curtea a constatat, cu unanimitate de voturi, faptul că dispozițiile art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sunt neconstituționale.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Dispozițiile art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

„(4) Unitățile, categoriile de personal, condițiile, criteriile și mărimea compensației se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.”

 

D.C.C. nr. 318/2019

Prin Decizia nr. 318/2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de  voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sunt neconstituționale.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 606/23.07.2019): Dispozițiile art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice was last modified: august 13th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii