Neconstituționalitate (M. Of. nr. 595/19.07.2019): Art. 61 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol  Sumar
D.C.C. nr. 323/2019 

(M. Of. nr. 595 din 19 iulie 2019)

O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Art. 61 Neconstituționalitate
Art. 15 alin. (2)
 Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

În M. Of. nr. 595 din 19 iulie 2019 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 323/2019 prin care s-a dezbătut sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Astfel, Curtea a constatat, cu unanimitate de voturi, faptul că dispozițiile art. 61 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt neconstituționale.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Art. 61 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

„Prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile și persoanelor care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special.”

Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

„Cadrele militare în activitate, femei și bărbați, au dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 7 ani, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.”

 

D.C.C. nr. 323/2019

Prin Decizia nr. 323/2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de  voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a constatat că sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 595/19.07.2019): Art. 61 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare was last modified: octombrie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.