Neconstituționalitate (M. Of. nr. 561/29.06.2020): Sintagma „precum şi daune sănătăţii propriei persoane – art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 818/2019

 

(M. Of. nr. 561 din 29 iunie 2020)

Sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” – art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 561 din 29 iunie 2020 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 818/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate privind sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane”, prevăzută la art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Astfel, Curtea a constatat că sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” este neconstituțională.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

„(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate și dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată. Cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată nu pot fi recuperate de la victimele agresiunilor sau ale accidentelor cu autor neidentificabil, fiind decontate din Fond”.

 

D.C.C. nr. 818/2019

Prin Decizia nr. 818/2019, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată din oficiu de Tribunalul Mureș – Secția civilă în Dosarul nr. 10.082/320/2016 al acestei instanțe și a constatat că sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății este neconstituțională.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 561/29.06.2020): Sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane – art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.