Neconstituționalitate (M. Of. nr. 518/25.06.2018): Art. 155 („Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale”) alin. (1) din Codul penal

Abstract

As a result of the activity carried on by the Constitutional Court, several decisions were
published in June 2018 (pleas and objections of unconstitutionality granted), with reference to:
art. 155 (“Interruption of the limitation period of the criminal liability”) paragraph (1) of the
Criminal Code, art. 10 paragraph (5) second sentence of Law no. 360/2002 regarding the statute of
police servant, but also with reference to the provisions of the Law regarding the alternative measures
of executing custodial sentences, of the Law for amending and supplementing Law no. 7/2006 on the
statute of the parliamentary public servant, as well as in relation to art. 1 letter e) first sentence of the
Parliament Decision no. 19/2018 for the establishment of the joint standing Committee of the
Chamber of Deputies and the Senate on the examination and update of the regulatory framework
applicable in the national security field.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 297/2018 Art. 155 alin. (1) din Codul penal Soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională.

 

 

În M. Of. nr. 518 din 25 iunie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 297/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 155 alin. (1) Codul penal („Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale”)

 „Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză”.

 

 D.C.C. nr. 297/2018

Prin Decizia nr. 297/2018, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată și a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională.

 

Curtea a reținut că prevederile art. 155 alin. (1) din Codul penal sunt lipsite de previzibilitate și, totodată, contrare principiului legalității incriminării, întrucât sintagma „oricărui act de procedură” din cuprinsul acestora are în vedere și acte ce nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului, nepermițându-i acestuia să cunoască aspectul întreruperii cursului prescripției și al începerii unui nou termen de prescripție a răspunderii sale penale.

Mai mult, Codul penal în vigoare modifică sfera de aplicare a instituției răspunderii penale, în favoarea unui regim juridic mult mai permisiv al organelor judiciare, nu doar prin reglementarea regulii conform căreia orice act de procedură îndeplinit în cauză are ca efect întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale, ci și prin majorarea termenului prescripției speciale, conform art. 155 alin. (4) din Codul penal, la dublul termenului de prescripție prevăzut pentru fiecare categorie de infracțiuni, comparativ cu dispozițiile art. 124 din Codul penal din 1969, care prevedeau împlinirea termenului prescripției speciale dacă termenul de prescripție era depășit cu încă jumătate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 518/25.06.2018): Art. 155 („Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale”) alin. (1) din Codul penal was last modified: iulie 11th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.