Neconstituționalitate (M. Of. nr. 516/22.06.2018): Art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului

Abstract

As a result of the activity carried on by the Constitutional Court, several decisions were
published in June 2018 (pleas and objections of unconstitutionality granted), with reference to:
art. 155 (“Interruption of the limitation period of the criminal liability”) paragraph (1) of the
Criminal Code, art. 10 paragraph (5) second sentence of Law no. 360/2002 regarding the statute of
police servant, but also with reference to the provisions of the Law regarding the alternative measures
of executing custodial sentences, of the Law for amending and supplementing Law no. 7/2006 on the
statute of the parliamentary public servant, as well as in relation to art. 1 letter e) first sentence of the
Parliament Decision no. 19/2018 for the establishment of the joint standing Committee of the
Chamber of Deputies and the Senate on the examination and update of the regulatory framework
applicable in the national security field.

 

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 306/2018

(M. Of. nr. 516 din 22 iunie 2018)

Art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.) Dispozițiile art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului sunt neconstituționale.

 

În M. Of. nr. 516 din 22 iunie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 306/2018 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.).

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 10 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului

„(5) Recrutarea și selecționarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) și (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne”.

 

 D.C.C. nr. 306/2018

Prin Decizia nr. 306/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului sunt neconstituționale.

 

În ceea ce privește dispozițiile de lege criticate – art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 -, Curtea reține că, potrivit acestora, recrutarea și selecționarea candidaților la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) și (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Dispozițiile de lege criticate fac parte din Secț. 1: („Selecționarea și pregătirea polițiștilor”) a Cap. II (Cariera polițistului”) a Legii nr. 360/2002. Regula în materia ocupării funcțiilor vacante de polițist este prevăzută la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, potrivit căruia polițiștii provin, de regulă, din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului de Interne, iar ofițerii de poliție pot proveni și din rândul agenților de poliție, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă, ai instituțiilor de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare poliției. Dispozițiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) și (3) din aceeași lege reglementează trei ipoteze speciale de ocupare a funcțiilor vacante de polițist, de către: persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. b), d) – f) și j), care au studii corespunzătoare cerințelor postului și îndeplinesc condițiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte [art. 9 alin. (2^1)]; persoane cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, care pot fi încadrate direct sau transferate din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională [art. 9 alin. (2^2)]; specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, care pot fi încadrați direct sau transferați din instituțiile publice de apărare și siguranță națională. [art. 9 alin. (3)]. Potrivit art. 9 alin. (5) din Legea nr. 360/2002, ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile alin. (2^1), (2^2) și (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.

 

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 516/22.06.2018): Art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului was last modified: iulie 11th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.