Neconstituționalitate (M. Of. nr. 510/24.06.2019): Art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea MAPN – sintagma „cu posibilitatea de prelungire cu până la un an”

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 391/2019

(M. Of. nr. 510 din 24 iunie 2019)

Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Art. 39 alin. (5) –  sintagma „cu posibilitatea de prelungire cu până la un an” Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 510 din 24 iunie 2019 s-a publicat Decizia Curții Constituționale prin care s-a dezbătut excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.

Astfel, Curtea a constatat, cu unanimitate de voturi, faptul că sintagma „cu posibilitatea de prelungire cu până la un an” din cuprinsul art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale este neconstituțională.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale

„Șeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Președintele României, la propunerea ministrului apărării naționale, cu avizul prim-ministrului, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În funcția de șef al Statului Major al Apărării poate fi numit locțiitorul acestuia sau unul dintre șefii categoriilor de forțe ale armatei”.

 

D.C.C. nr. 391/2019

 

Prin Decizia nr. 391/2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „cu posibilitatea de prelungire cu până la un an” din cuprinsul art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale este neconstituțională.

 

Astfel, Curtea a reținut, în esență, că sintagma menționată este lipsită de claritate și încalcă astfel dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție, întrucât nu prevede condițiile și procedura de urmat pentru prelungirea mandatului șefului Statului Major al Apărării. Revine legiuitorului obligația de a stabili în mod clar aceste aspecte.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 510/24.06.2019): Art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea MAPN – sintagma „cu posibilitatea de prelungire cu până la un an” was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.