Neconstituționalitate (M. Of. nr. 438/03.06.2019): Art. 19 alin. (13) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în forma modificată prin O.U.G. nr. 51/2016

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 127/2019

(M. Of. nr. 438 din 3 iunie 2019)

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în forma modificată prin O.U.G. nr. 51/2016 Art. 19 alin. (13) Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 438 din 3 iunie 2019 s-a publicat D.C.C. nr. 127/2019 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (13) și alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art. 41 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 19 alin. (13) și alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

„(13) Mijloacele de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au proveniență legală conform normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund se confiscă.

(14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (13) se realizează conform procedurilor reglementate prin O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 lit. d), d1) și e).”

Art. 41 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

„(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condițiile legii.”

 

D.C.C. nr. 127/2019

Prin Decizia nr. 127/2019, CCR a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (13) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în forma modificată prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

 

De asemenea, în aceeași ședință, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art. 41 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 438/03.06.2019): Art. 19 alin. (13) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în forma modificată prin O.U.G. nr. 51/2016 was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii