Neconstituționalitate (M. Of. nr. 438/03.06.2019): Art. 19 alin. (13) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în forma modificată prin O.U.G. nr. 51/2016

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 127/2019

(M. Of. nr. 438 din 3 iunie 2019)

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în forma modificată prin O.U.G. nr. 51/2016 Art. 19 alin. (13) Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 438 din 3 iunie 2019 s-a publicat D.C.C. nr. 127/2019 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (13) și alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art. 41 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 19 alin. (13) și alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

„(13) Mijloacele de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au proveniență legală conform normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund se confiscă.

(14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (13) se realizează conform procedurilor reglementate prin O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 lit. d), d1) și e).”

Art. 41 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

„(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condițiile legii.”

 

D.C.C. nr. 127/2019

Prin Decizia nr. 127/2019, CCR a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (13) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în forma modificată prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

 

De asemenea, în aceeași ședință, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art. 41 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 438/03.06.2019): Art. 19 alin. (13) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în forma modificată prin O.U.G. nr. 51/2016 was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.