Neconstituționalitate (M. Of. nr. 40/21.01.2020): Art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Decizia CCR Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 581/2019

(M. Of. nr. 40 din 21 ianuarie 2020)

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Art. 213 alin. (8) Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 40 din 21 ianuarie 2020 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 581/2019 prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară, respectiv ulterioară modificării prin O.G. nr. 30/2017.

Astfel, Curtea a constatat, cu unanimitate de voturi, neconstituționalitatea respectivelor prevederi.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

„Art. 213 – Poprirea și sechestrul asigurător

(…)

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în situația în care au fost instituite măsuri asigurătorii și au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii încetează de drept la data la care au fost luate măsuri asigurătorii potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare”.

 

D.C.C. nr. 581/2019

 

Prin Decizia nr. 581/2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de  voturi, a admis: „excepția de neconstituționalitate ridicată de S.M. – S.R.L. din București în Dosarul nr. 31.317/3/2017 al Curții de Apel București – Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal și a constatat că prevederile art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituționale”, respectiv „excepția de neconstituționalitate ridicată de aceeași parte în dosarul aceleiași instanțe și a constatat că prevederile art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituționale”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 40/21.01.2020): Art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală was last modified: februarie 24th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.