Neconstituționalitate (M. Of. nr. 399/9.05.2018): Dispozițiile art. 215^1 („Durata controlului judiciar”) alin. (8) NCPP, ref. la sintagma „în primă instanță”

Abstract

 As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in May 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) with reference to: the
new Code of criminal procedure, Government Emergency Ordinance no. 109/2011 regarding the
corporate governance of state-owned enterprises, Law for amending and supplementing Law no.
47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court, Law no. 303/2004 on the
statute of judges and prosecutors, the Statute of civil servants with a special status within the
National Administration of Penitentiaries (ANP), Law no. 188/1999 on the status of civil servants,
as well as with reference to the Chamber of Deputies Decision no. 98/2017 on the amendment and
supplement of the Chamber of Deputies’ Regulation. 

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 79/2018 (M. Of. nr. 399 din 9 mai 2018) Art. 215^1 alin. (8) din NCPP  

Dispozițiile art. 215^1 alin. (8) cu referire la sintagma „în primă instanță” sunt neconstituționale.

 

 

În M. Of. nr. 399 din 9 mai 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 79/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală, referitoare la sintagma „în primă instanță”.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală

(8) În cursul judecății în primă instanță, durata totală a controlului judiciar nu poate depăși un termen rezonabil și, în toate cazurile, nu poate depăși 5 ani de la momentul trimiterii în judecată”.

 

D.C.C. nr. 79/2018

 

Prin Decizia nr. 79/2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarul nr. 937/3/2015 al Curții de Apel București – Secția a II-a penală și a constatat că sintagma „în primă instanță” cuprinsă în art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală, este neconstituțională.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

 

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 399/9.05.2018): Dispozițiile art. 215^1 („Durata controlului judiciar”) alin. (8) NCPP, ref. la sintagma „în primă instanță” was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii