Neconstituționalitate (M. Of. nr. 157/20.02.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Statutului funcționarilor publici

Abstract

Following the activity of the Constitutional Court, in February, the following
decisions (constitutional challenges granted) were published: CCR Decision No.
759/2017 of 23 November 2017 on the constitutional challenge of the provisions of Article
56 paragraph (1) subparagraph c) second thesis, first hypothesis of the Labour Code, CCR
Decision No. 802/2017 of 5 December 2017 on the constitutional challenge of the
provisions of Article 342 and Article 345 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code,
Decision No. 840/2017 of 14 December 2017 on the constitutional challenge of the
provisions of Article 35 paragraph (2) of the Bylaws of the Romanian Diplomatic and
Consular Corps, CCR Decision No. 33/2018 of 23 January on the constitutional challenge
of the provisions of Article I sections 14, 18 and 22 of the Law amending and
supplementing Law No. 304/2004 on the organisation of the judiciary, the Decision of the
Constitutional Court No. 32/2018 of 23 January 2018 on the constitutional challenge of
the provisions of Article I sections 14, 18 and 22 of the Law amending and supplementing
the Civil Servants Bylaws, the Decision No. 21/2018 of 18 January 2018 on the
constitutional challenge of the provisions of Article 352 paragraph (11) and paragraph (12)
of the Criminal Procedure Code and the Decision No. 22/2018 of 18 January 2018 on the
constitutional challenge of the provisions of Article 102 paragraph (3) of the Criminal
Procedure Code.

 

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 32/2018
(M. Of. nr. 157 din data de 20 februarie 2018) Art. I pct. 14, 18 și 22 din Legea pentru modificarea și completarea Statutului funcționarilor publici Dispozițiile art. I pct. 14, 18 și 22 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 157 din data de 20 februarie 2018, a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 32/2018 din 23 ianuarie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

D.C.C. nr. 32/2018

Prin Decizia nr. 32/2018 din 23 ianuarie 2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate, formulată de Președintele României, și a constatat că dispozițiile art. I pct. 14, 18 și 22 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale.

De asemenea, cu majoritate de voturi, Curtea a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de același autor și a constatat că dispozițiile art. I pct. 27 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt constituționale în raport de criticile formulate.

În motivarea deciziei pronunțate, Curtea a reținut faptul că dispozițiile cuprinse în art. I pct. 18 și 22 din legea supusă controlului încalcă principiul constituțional al egalității în drepturi, întrucât prin abrogarea măsurii administrative a suspendării raportului de serviciu în cazul trimiterii în judecată, în cadrul unui proces penal, în ceea ce privește persoanele care au calitatea de funcționari publici, în temeiul Legii nr. 188/1999, se creează un privilegiu, contrar prevederilor consacrate de art. 16 din Constituție. Mai mult, posibilitatea lăsată acestor persoane de a continua să exercite prerogativele de funcționari publici, cu toate drepturile și responsabilitățile pe care exercițiul autorității de stat le implică, în condițiile în care s-ar afecta activitatea și imaginea publică a autorității, contravine principiului statului drept și principiului supremației Constituției și al obligativității respectării legilor, consacrate de art. 1 alin. (3) și (5) din Legea fundamentală, și vulnerabilizează încrederea cetățenilor în autoritățile statului.

În plus, Curtea a mai arătat faptul că dispozițiile art. I pct. 14 din legea supusă controlului de constituționalitate introduc posibilitatea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de a delega autorităților sau instituțiilor publice, în condițiile legii, prin ordin al președintelui, competența de a organiza concursuri de recrutare și promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, a funcțiilor publice de conducere de șef serviciu și șef birou, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora. Or, în condițiile în care ANFP nu are competența proprie în organizarea unor astfel de concursuri, ea nu poate delega o competență pe care nu o deține. Mai mult, întrucât autoritatea sau instituția publică are competența organizării acestor concursuri în temeiul legii, această competență nu îi poate fi delegată printr-un act administrativ al președintelui ANFP. Prin urmare, prezența în același act normativ (același articol) a două soluții legislative contradictorii determină caracterul ambiguu al textului, împrejurare de natură a contraveni principiului legalității consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituție, în componenta sa referitoare la claritatea și previzibilitatea normei.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 157/20.02.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Statutului funcționarilor publici was last modified: aprilie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.