Neconstituționalitate (M. Of. nr. 120/07.02.2018): Art. 35 alin. (2) din Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

Abstract

Following the activity of the Constitutional Court, in February, the following
decisions (constitutional challenges granted) were published: CCR Decision No.
759/2017 of 23 November 2017 on the constitutional challenge of the provisions of Article
56 paragraph (1) subparagraph c) second thesis, first hypothesis of the Labour Code, CCR
Decision No. 802/2017 of 5 December 2017 on the constitutional challenge of the
provisions of Article 342 and Article 345 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code,
Decision No. 840/2017 of 14 December 2017 on the constitutional challenge of the
provisions of Article 35 paragraph (2) of the Bylaws of the Romanian Diplomatic and
Consular Corps, CCR Decision No. 33/2018 of 23 January on the constitutional challenge
of the provisions of Article I sections 14, 18 and 22 of the Law amending and
supplementing Law No. 304/2004 on the organisation of the judiciary, the Decision of the
Constitutional Court No. 32/2018 of 23 January 2018 on the constitutional challenge of
the provisions of Article I sections 14, 18 and 22 of the Law amending and supplementing
the Civil Servants Bylaws, the Decision No. 21/2018 of 18 January 2018 on the
constitutional challenge of the provisions of Article 352 paragraph (11) and paragraph (12)
of the Criminal Procedure Code and the Decision No. 22/2018 of 18 January 2018 on the
constitutional challenge of the provisions of Article 102 paragraph (3) of the Criminal
Procedure Code.

 

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 840/2017
(M. Of. nr. 120 din 7 februarie 2018) Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 Dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 120 din 7 februarie 2018, a fost publicată Decizia nr. 840/2017 din 14 decembrie 2017, cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Legea nr. 269/2003

„Art. 35

(…)

(2) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, precum și condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe”.

D.C.C. nr. 840/2017

Prin Decizia nr. 840/2017, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate, formulată în Dosarul nr. 47.020/3CAF/2012* al Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, și a constatat că dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României sunt neconstituționale.

În argumentarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că aspectele care cad sub incidența normei criticate vizează elemente esențiale ale raporturilor de serviciu, care se referă în mod intrinsec la statutul juridic al membrilor Corpului diplomatic și consular al României, astfel încât nu pot fi reglementate decât prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție. Or, prin delegarea unei atribuții ce aparține în exclusivitate legiuitorului către un membru al Guvernului, sunt încălcate și prevederile art. 1 alin. (4) din Constituție referitor la principiul separației și echilibrului puterilor în stat, precum și art. 1 alin. (5) din Constituție, în componenta sa referitoare la previzibilitatea și accesibilitatea legii.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 120/07.02.2018): Art. 35 alin. (2) din Statutul Corpului diplomatic și consular al României was last modified: aprilie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.