Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1083/20.12.2018): Art. 595 alin. (1) NCPP („Intervenirea unei legi penale noi”) și art. 4 NCP („Aplicarea legii penale de dezincriminare”)

Decizia Curții Constituționale

Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 651/2018 (M. Of. nr. 1083 din 20 decembrie 2018) Codul de procedură penală Art. 595 alin. (1) Dispozițiile art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală, respectiv cele ale art. 4 din Codul penal sunt neconstituționale
Codul penal Art. 4

În M. Of. nr. 1083 din 20 decembrie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 651/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 595 alin. (4) din Codul de procedură penală, respectiv a dispozițiilor art. 4 din Codul penal.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală

„Art. 595 (Intervenirea unei legi penale noi)

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracțiune fapta pentru care s-a pronunțat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă mai ușoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanța ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispozițiilor art.4 și 6 din Codul penal”.

 

Art. 4 din Codul penal

„Art. 4 (Aplicarea legii penale de dezincriminare)

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi”.

 

D.C.C. 651/2018
Prin Decizia nr. 651/2018, CCR, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că:– soluția legislativă cuprinsă în art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu prevede și decizia Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unei norme de incriminare ca un caz de înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative, este neconstituțională;– soluția legislativă cuprinsă în art. 4 din Codul penal, care nu asimilează efectele unei decizii a Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unei norme de incriminare cu o lege penală de dezincriminare, este neconstituțională.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1083/20.12.2018): Art. 595 alin. (1) NCPP („Intervenirea unei legi penale noi”) și art. 4 NCP („Aplicarea legii penale de dezincriminare”) was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.