Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1045/10.12.2018): Dispozițiile art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaților

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 649/2018

(M. Of. nr. 1045 din 10 decembrie 2018)

Regulamentul Camerei Deputaților, modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47/2018 Art. 243 alin. (1) lit. g) Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 1045 din 10 decembrie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 649/2018 privind obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 alin. (3) și art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaților, modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47/2018, sesizări formulate de Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România și, respectiv, de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaților (literă introdusă prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47/2018)

„(1) Abaterile de la regulament atrag următoarele sancțiuni: 

(…)

g) fără a aduce atingere dreptului de vot în ședința de plen și sub rezerva respectării stricte a regulilor de conduită, suspendarea temporară a participării deputatului la o parte sau la toate activitățile Parlamentului pentru o perioadă cuprinsă între două și treizeci de zile lucrătoare”.

D.C.C. nr. 649/2018

Prin Decizia nr. 649/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupurile parlamentare al Uniunii Salvați România și al Partidului Național Liberal și a constatat că dispozițiile art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaților sunt neconstituționale.

 

Prin aceeași decizie, CCR a respins, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România și a constatat că dispozițiile art. 153 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților sunt constituționale în raport de criticile formulate.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1045/10.12.2018): Dispozițiile art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaților was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.