Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 230/2022 (M. Of. nr. 519/26.05.2022): art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Decizia CCR Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 230/2022

(M. Of. nr. 519 din 26 mai 2022)

Art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat
Neconstituționalitate 

În M. Of. nr. 519 din 26 mai 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 230/2022 prin care a fost admisă  excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 „Art. 14. – Este nedemn de a fi avocat:

a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei”.

Curtea Constituțională a reținut că sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” a fost constatată ca neconstituțională prin Decizia nr. 225 din 4 aprilie 2017.

 

D.C.C. nr. 230/2022

Prin Decizia nr. 230/2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat sunt neconstituționale.

 

Totodată, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 26 lit. d) din același act normativ sunt constituționale în raport de criticile formulate.
DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 230/2022 (M. Of. nr. 519/26.05.2022): art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat was last modified: iunie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.