Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 3/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011)

 

 

O.U.G. nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 36 din 20 ianuarie 2020)

 

introduceart. 284 alin. (1^1) – (1^4).

 

 

În M. Of. nr. 36 din 20 ianuarie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

Art. 284 alin. (1^1) – (1^4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introduse de O.U.G nr. 3 /2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (1) al art. 284 se introduc patru noi alineate, alin. (1^1) – (1^4), cu următorul cuprins:

(1^1) În termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbați, respectiv vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.

(1^2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (11) se face în scris, prin cerere adresată consiliului de administrație al unității de învățământ și depusă la secretariatul acesteia.

(1^3) Personalul didactic care a optat pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condițiile alin. (11) beneficiază de toate drepturile personalului didactic.

(1^4) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condițiile alin. (11) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6)-(8).

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 3/2020) was last modified: februarie 24th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.