Infracţiunea de luare de mită

Apelurile declarate de inculpați au fost respinse iar apelul DNA Serviciul Teritorial Oradea a fost admis strict sub aspectul reformării dispozițiilor de restituire a sumelor de bani, în condițiile în care instanța de fond nu a stabilit partea ce revine fiecăruia dintre inculpați, pronunțându-se decizia penală nr. 268/3 iunie 2014 a Curții de Apel Oradea nepublicată.

Prin rechizitoriul DNA Serviciul Teritorial Oradea au fost trimiși în judecată inculpații

– M .I., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 254 alin. (1) și (2) Cod penal, cu referire la art.1 lit. g) și art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în calitate de director general al SC C. SA Oradea, de a pretinde și a primi de la învinuiții B.M și P.F.M., acționari majoritari la SC M. P. Srl Oradea, la data de 2 iunie 2003, suma de 100.000 euro, echivalent în lei, pentru a semna contractul de vânzare cumpărare prin care SC C. SA Oradea a vândut la SC M. P. Srl Oradea 6.580 mp. teren și construcții, a infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, constând în aceea că a folosit și utilizat suma de 35.000 euro din cei 50.000 euro cât a primit mită de la învinuiții B.M și P.F.M., pentru a-și cumpăra 500 mp teren intravilan în mun. Oradea .

– A.G., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 254 alin. (1) și (2) Cod penal, cu referire la art. 1 lit. g) și art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în calitate de director economic al SC C. SA Oradea, de a pretinde și primi de la învinuiții B.M și P.F.M., acționari majoritari la SC M. P. Srl Oradea, la data de 2 iunie 2003, suma de 100.000 euro, echivalent în lei, pentru a semna contractul de vânzare cumpărare prin care SC C. SA Oradea a vândut la SC M.P. Srl Oradea 6.580 mp. teren și construcții

– B.M., pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 1 lit. g) și art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în calitate de acționar la SC M.P. Srl Oradea, a dat suma de 30.000 euro la data de 2 iunie 2003 celor doi directori reprezentanți ai SC C. SA Oradea, pentru ca aceștia să semneze contractul de vânzare cumpărare prin care SC C. SA Oradea a vândut la SC M. P. Srl Oradea 6.580 mp. teren și construcții

– P.F.M pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 1 lit. g) și art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în calitate de acționar la SC M.P. Srl Oradea, a dat suma de 30.000 euro la data de 2 iunie 2003 celor doi directori reprezentanți ai SC C. SA Oradea, pentru ca aceștia să semneze contractul de vânzare cumpărare prin care SC C.SA Oradea a vândut la SC M. P. Srl Oradea 6.580 mp. teren și construcții

– E.J.A pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 1 lit. g) și art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în calitate de acționar la SC M.P. Srl Oradea, a dat suma de 20.000 euro pentru constituirea celor 100.000 euro ce urmau a fi dați drept mită celor doi directori reprezentanți ai SC C. SA Oradea, pentru ca aceștia să semneze contractul de vânzare cumpărare prin care SC C. SA Oradea a vândut la SC M. P. Srl Oradea 6.580 mp. teren și construcții

– S.C.D. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 1 lit. g) și art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în calitate de acționar la SC M.P. Srl Oradea, a dat suma de 20.000 euro pentru constituirea celor 100.000 euro ce urmau a fi dați drept mită celor doi directori reprezentanți ai SC C. SA Oradea, pentru ca aceștia să semneze contractul de vânzare cumpărare prin care SC C. SA Oradea a vândut la SC M. P. Srl Oradea 6.580 mp. teren și construcții

Prin sentința penală nr. 401 din 20 decembrie 2010 a Tribunalului Arad, menținută prin decizia penală nr. 81/A/25 aprilie 2012 a Curții de Apel Timișoara și decizia nr. 4111/12.12.2012 a ÎCCJ, nepublicate instanța a apreciat că „din coroborarea întregului probatoriu administrat în cauză rezultă că suma de 100.000 euro a fost dată inculpaților M .I și A.G. cu titlu de diferență față de prețul total ce a fost înscris în factură, prețul real al tranzacției fiind de 235.000 euro, și nu pentru ca inculpații M .I și A.G. să fie de acord cu încheierea tranzacției cum s-a reținut prin actul de sesizare. De altfel, prin chiar actul de sesizare a instanței se reține că inculpații M .I și A.G. au condiționat vânzarea de primirea sumei de 100.000 euro, bani care să nu fie evidențiați în nici un document .Este neîndoielnic că inculpații M .I și A.G. au condiționat încheierea contractului de plata sumei de 100.000 euro, bani care să nu fie evidențiați în nici un document, pretenție de ordin material acceptată de coinculpații B.M, P.F.M, E.J.A și S.C.D., în sensul că acești inculpați au acceptat plata prețului total în condițiile în care le-au fost impuse .În privința inculpaților M .I și A.G s-ar putea discuta despre comiterea de către aceștia a unei infracțiuni de înșelăciune în paguba celorlalți acționari ai SC C. SA Oradea, dacă acești acționari nu au primit partea ce li se cuvenea din suma de 100.000 euro încasată de inculpați, și a unei infracțiuni de evaziune fiscală, dacă pentru suma încasată nu s-au plătit taxe și impozitele datorate statului, dar astfel de infracțiuni nu au făcut obiectul judecății, instanța nefiind sesizată cu comiterea unor astfel de infracțiuni care ar fi presupus administrarea altor probe, încă din faza de urmărire penală. Așa fiind instanța a apreciat că fapta inculpaților B.M, P.F.M, E.J.A și S.C.D.,nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, suma de 100.000 euro fiind achitată cu titlu de preț și nu cu scopul de a determina pe inculpații M .I și A.G la îndeplinirea unui act în exercitarea atribuțiilor de serviciu, lipsind astfel latura subiectivă a infracțiunii sub forma intenției directe”. În consecință instanța a concluzionat că nici fapta inculpaților M .I și A.G nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. de 254 alin. (1) Cod penal raportat la art. 1 lit. g) și art. 6 din Legea nr. 78/2000, de asemenea nici fapta inculpaților B.M, P.F.M, E.J.A și S.C.D nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art. de 255 alin. (1) Cod penal raportat la art. 1 lit. g) și art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât lipsește latura subiectivă a acestor infracțiuni, și drept urmare, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) Cp.p s-a dispus achitarea acestora pentru infracțiunile arătate. În privința infracțiunii de spălare de bani prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 reținută în sarcina inculpatului M.I. în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) Cod procedură penală instanța a dispus achitarea, întrucât inculpatul a fost achitat pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, suma de 50.000 euro folosită de inculpat pentru achiziționarea unui imobil în municipiul Oradea nefiind dobândită prin comiterea unei infracțiuni.

O altă categorie de funcționari publici care răspund penal în formă agravată sunt ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului [art. 15 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor].

Persoanele prevăzute în art. 293 Cod penal sunt „persoanele care, pe baza unui acord de arbitraj[40], sunt chemate să pronunțe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluționare de către părțile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfășoară în baza legii române ori în baza unei alte legi”.

În varianta atenuată a infracțiunii pot fi subiecți activi nemijlociți „funcționarii privați”[41], adică persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice (de exemplu, angajații din cadrul birourilor de executori judecătorești, sau notariale etc.) ori în cadrul oricărei persoane juridice (de exemplu, directorul unei societăți comerciale sau medicul angajat într-un spital privat). Nu interesează dacă însărcinarea este permanentă sau temporară, durata ei, titlul însărcinării (director, inspector, șef de echipă etc.), modalitatea învestirii (contract, alegere, numire, repartizare, concurs) sau validitatea raportului de muncă[42].

Peste aceste variante de comitere și în cadrul acestora se suprapun prevederile art. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și ale art. 294 Cod penal, care extind sfera subiectului activ și la alte categorii de persoane susceptibile să răspundă pentru fapte de corupție, și anume:

a) care exercită o funcție publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităților publice sau instituțiilor publice;

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, companiilor naționale, societăților naționale, unităților cooperatiste sau al altor agenți economici;

c) care exercită atribuții de control, potrivit legii;

d) care acordă asistență specializată unităților prevăzute la lit. a) și b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența;

e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistență specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, cu privire la: operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale;

f) care dețin o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat, într-o organizație patronală ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație;

g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în condițiile prevăzute de lege.


[40] Potrivit art. 243 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 757 din 12 noiembrie 2012), „Dispozițiile art. 293 se aplică indiferent dacă membrii instanțelor de arbitraj sunt români sau străini”.

[41] Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2015, p. 367.

[42] Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, op. cit., p. 477.

Infracțiunea de luare de mită was last modified: ianuarie 14th, 2016 by Răzvan Doseanu

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Răzvan Doseanu

Răzvan Doseanu

Este avocat în Baroul Bihor, consilier al Baroului Bihor, doctorand în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti, master în drept public, Facultatea de Științe Juridice, studii postuniversitare (aprofundate), specializarea drept comunitar, Facultatea de Științe Juridice.
A mai scris: