Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 22/2018 (M. Of. nr. 47/18.01.2019): Art. 184 („Expertiza medico-legală psihiatrică”) alin. (28) NCPP. Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 22/2018

(M. Of. nr. 47 din 18 ianuarie 2019)

Complet RIL NCPP Art. 184 alin. (28) În interpretarea și aplicarea unitară a prevderilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituție de specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.

 

În M. Of. nr. 47 din 18 ianuarie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 22/2018 referitoare interpretarea și aplicarea art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a respectivelor dispoziții, din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituție de specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.

 

Obiectul recursului în interesul legii

 

Art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală

„(28) Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei, în condițiile art. 72 din Codul penal”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles interpreteze și să aplice dispozițiile ce formează obiectul recursului în interesul legii, se remarcă existența a trei orientări jurisprudențiale divergente. Astfel, în pronunțarea soluțiilor, s-au constat următoarele:

instanțele au dedus din durata pedepsei perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat în vederea efectuării expertizei psihiatrice, în ipoteza în care internarea a avut caracter voluntar;

– instanțele nu au dedus din durata pedepsei perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar în vederea efectuării expertizei psihiatrice, argumentându-se că o internare voluntară nu poate fi echivalentul unei privări de libertate, în sensul art. 5 paragraful 1 lit. e) din Convenția europeană a drepturilor omului, cu atât mai mult cu cât această măsură se dispune prin ordonanța procurorului, care nu reprezintă un act de autoritate;

perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat nevoluntar în vederea efectuării expertizei psihiatrice nu se deduce din durata pedepsei.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

 

La nivelul Curții Constituționale, nu au fost identificate decizii relevante referitoare la problema de drept ce face obiectul dezbaterii.

 

Punctul de vedere al procurorului general al PÎCCJ

 

Din punctul de vedere al procurorului general al PÎCCJ, jurisprudența neunitară ce formează obiectul prezentului recurs în interesul legii este generată de interpretarea diferită a sintagmei „perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei”, din textul art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală.

Astfel, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că doar perioada internării nevoluntare se poate deduce din durata pedepsei, orice altă interpretare fiind contrară scopului și logicii normei legale.

 

Raportul asupra recursului în interesul legii

 

Potrivit raportului întocmit în cauză, din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 471 și 472 din Codul de procedură penală sesizarea referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală este admisibilă.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 22/2018

 

Prin Decizia nr. 22/2018, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al PÎCCJ și a stabilit că: „în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituție de specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 22/2018 (M. Of. nr. 47/18.01.2019): Art. 184 („Expertiza medico-legală psihiatrică”) alin. (28) NCPP. Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii