Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 84/2018 (M. Of. nr. 84/1.02.2019): Sumele datorate lunar de terţul poprit, membru al asociaţiei de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreţinere, au afectaţiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 84/2018

(M. Of. nr. 84 din 1 februarie 2019)

Complet DCD/C Codul de procedură civilă Art. 781 alin. (5) lit. a) În interpretarea dispozițiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1.588/2007, sumele datorate lunar de terțul poprit, membru al asociației de proprietari, debitoarei asociația de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreținere, au afectațiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli, astfel cum sunt determinate de legislația în materie
Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Art. 46-48
  H.G. nr. 1.588/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Art. 12 pct. B lit. c)

 

În M. Of. nr. 84 din 1 februarie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 84/2018 referitoare interpretarea dispozițiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1.588/2007.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea respectivelor dispoziții, sumele datorate lunar de terțul poprit, membru al asociației de proprietari, debitoarei asociația de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreținere, au afectațiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli, astfel cum sunt determinate de legislația în materie.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă

„(5) Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

a) sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție;”.

 

Art. 46-48 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

„Art. 46

Toți proprietarii au obligația să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de proprietari.

Art. 47

(1) Cheltuielile asociației de proprietari sunt următoarele:

a) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale;

b) cheltuieli pe consumuri individuale;

c) cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcție de suprafața utilă a proprietății individuale;

d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari;

e) cheltuieli pe consumatori tehnici;

f) cheltuieli de altă natură.

(2) Asociațiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani.

Art. 48

(1) Stabilirea și repartizarea sumei care privește proprietatea comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se fac proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.

(2) Cheltuielile efectuate de asociația de proprietari pentru plata unor servicii de utilități publice sau de altă natură, legate de proprietățile individuale din condominiu și care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după același criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu”.

 

Art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1.588/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

„Proprietarii membri ai asociației, pe lângă drepturile și îndatoririle prevăzute în statutul asociației de proprietari, au și următoarele drepturi și obligații:

(…)

 B. Obligații:

(…)

c) să contribuie la constituirea mijloacelor bănești și materiale ale asociației de proprietari și să achite în termenul stabilit cota de contribuție care le revine în cadrul cheltuielilor asociației de proprietari;”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles interpreteze și să aplice dispozițiile ce formează obiectul dezlegării chestiunii de drept, nu există o jurisprudență în materie la nivelul Curților de apel. De asemenea, se remarcă existența jurisprudenței divergente la nivelul instanțelor judecătorești.

Pe de altă parte, opinia unanimă a judecătorilor Secției I civile a Tribunalului Bacău, este în sensul că există afectațiune specială în ceea ce privește sumele datorate lunar de terțul poprit, membru al asociației de proprietari, debitoarei asociația de proprietari, acestea neputând fi supuse popririi, iar judecătorii din cadrul Secției civile a Judecătoriei Piatra-Neamț au opinat, în majoritate, că sumele datorate lunar de proprietari cu titlu de cheltuieli de întreținere asociației de proprietari nu sunt supuse unei afectațiuni speciale prevăzute de lege, în sensul avut în vedere prin dispozițiile art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă.

Din punctul de vedere al Judecătoriei Brașov, există o afectațiune specială în ceea ce privește suma datorată lunar de membrii asociației de proprietari cu titlu de cheltuieli de întreținere, iar această sumă nu poate face obiectul popririi.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

 

La nivelul Curții Constituționale, a fost respinsă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46-48 din Legea nr. 230/2007.

 

Raportul asupra chestiunii de drept  

 

Potrivit raportului întocmit în cauză, sunt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, concluzionându-se că, în interpretarea dispozițiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1.588/2007, sumele datorate lunar de terțul poprit, membru al asociației de proprietari, debitoarei asociația de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreținere, au afectațiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli, astfel cum sunt determinate de legislația în materie.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 84/2018

 

Prin Decizia nr. 84/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Tribunalul Mureș.

Înalta Curte a stabilit faptul că în interpretarea dispozițiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1.588/2007, sumele datorate lunar de terțul poprit, membru al asociației de proprietari, debitoarei asociația de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreținere, au afectațiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli, astfel cum sunt determinate de legislația în materie”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 84/2018 (M. Of. nr. 84/1.02.2019): Sumele datorate lunar de terțul poprit, membru al asociației de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreținere, au afectațiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli was last modified: aprilie 2nd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.