Aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul Institutului Notarial Român (Hotărârea UNNPR nr. 7/2018)

 

Abstract

In February 2018, amendments were brought to several regulations, such as: The Tax
Code, amended by the GEO No. 3/2018 on certain tax and budgetary measures, the
Bylaws of the National House of Public Pensions (CNPP), amended by the GD
No. 44/2018 and the Bylaws of the Romanian Notarial Institute, whose amendments
and additions were sanctioned by the Decision of the Council of the National Union of
Notaries Public No. 7/2018.
Furthermore, several regulations were issued, such as: The GEO No. 2/2018 for the
postponement of certain deadlines provided for under Law No. 227/2015 on the Tax Code,
the GD No. 29/2018 for establishing the criteria substantiating the increase provided for
under Article 17 paragraphs (1) and (2) of the Framework Law No. 153/2017 on the
remuneration of staff paid from public funds, the GD No. 33/2018 regarding the
establishment of offenses subject to the Prevention Law no. 270/2017, as well as the draft of
the remedial measures plan and the Order of the Ministry of Public Finance (OMFP)
No. 1243/2018 of 5 February 2018 on supplementing certain accounting regulations.

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Anexa la Hotărârea UNNPR nr. 128/2015
(M. Of. nr. 687 din 5 septembrie 2016) Hotărârea UNNPR nr. 7/2018
(M. Of. nr. 149 din 16 februarie 2018)

– modifică: art. 19 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1) și (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) lit. b), art. 28 alin. (1), (2) și (4), art.

– introduce: art. 28 alin. (3^1), art. 29^1

În M. Of. nr. 149 din 16 februarie 2018, a fost publicată Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici (Hotărârea UNNPR) nr. 7/2018 privind aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea UNNPR nr. 128/2015 (M. Of. nr. 687 din 5 septembrie 2016).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Hotărârii UNNPR nr. 128/2015 prin Hotărârea UNNPR nr. 7/2018.

Art. 1 din Hotărârea UNNPR nr. 7/2018 prevede că se aprobă modificările și completările la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea UNNPR nr. 128/2015, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 din Hotărârea UNNPR nr. 7/2018 dispune că hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3 din Hotărârea UNNPR nr. 7/2018 hotărâre se comunică Institutului Notarial Român, în vederea ducerii la îndeplinire și pentru a fi transmisă Camerelor Notarilor Publici.

Art. 4 din Hotărârea UNNPR nr. 7/2018 prevede că Serviciul registratură și comunicare al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor repectivei hotărâri.

Redăm în continuare conținutul anexei la Hotărârea UNNPR nr. 7/2018.

Modificări și completări la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea UNNPR nr. 128/2015

Art. 19 alin. (1) și (2) din Hotărârea UNNPR nr. 128/2015 (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 7/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) și (2) prevedeau:

„(1) Organele de conducere ale INR sunt:

a) Consiliul director;

b) președintele INR este și președintele Consiliului director și al Consiliului științific. Președintele INR poate desemna un membru al Consiliului director care să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului științific;

c) directorul INR.

(2) În cadrul INR funcționează un consiliu științific, având rol consultativ”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Organele de conducere ale INR sunt:

a)Consiliul director;

b)președintele INR este și președintele Consiliului director;

c)președintele executiv al INR, desemnat de Biroul executiv, dintre vicepreședinții Uniunii, la propunerea președintelui Uniunii;

d)directorul INR.

(2) În cadrul INR funcționează un Consiliu științific. La propunerea președintelui INR, Biroul executiv desemnează un membru al Consiliului Uniunii cu experiență și prestigiu profesional deosebit, care să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului științific”.

Art. 21 alin. (1) și (3) din Hotărârea UNNPR nr. 128/2015 (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 7/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) și (3) prevedeau:

„(1) Consiliul director este format din 9 membri. Fac parte de drept din Consiliul director președintele, prim- vicepreședintele și cei 2 vicepreședinți ai Uniunii. Ceilalți 5 membri vor fi numiți de către Consiliul Uniunii, dintre notarii publici cu experiență, reputație și prestigiu în cadrul profesiei, care nu sunt membri ai Biroului executiv.

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului director este de 4 ani.

(3) Membrii Consiliului director au dreptul la o indemnizație, stabilită de Consiliul Uniunii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, alin. (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Consiliul director este format din 9 membri. Fac parte de drept din Consiliul director președintele, prim- vicepreședintele și cei 2 vicepreședinți ai Uniunii. Ceilalți 5 membri sunt desemnați de către Consiliul Uniunii, dintre notarii publici cu experiență, reputație și prestigiu în cadrul profesiei, care nu sunt membri ai Biroului executiv.

(…)

(3) Membrii Consiliului director au dreptul la o indemnizație de ședință, stabilită de Consiliul Uniunii”.

Art. 24 alin. (2) și (3) din Hotărârea UNNPR nr. 128/2015 (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 7/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (2) și (3) prevedeau:

„(2) Pentru activitatea sa, președintele INR primește o indemnizație stabilită de Consiliul Uniunii.

(3) În absența președintelui, aceste atribuții sunt îndeplinite de prim-vicepreședintele Uniunii, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinții Uniunii, delegat de președinte”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru activitatea lor, președintele și președintele executiv al INR primesc o indemnizație lunară, stabilită de Consiliul Uniunii.

(3) În absența președintelui, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de președintele executiv al INR”.

Art. 25 alin. (1) lit. b) din Hotărârea UNNPR nr. 128/2015 (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 7/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (1) lit. b) prevedea:

„(1) Președintele Consiliului director are următoarele atribuții:

(…)

b) convoacă și conduce ședințele Consiliului director și ale Consiliului științific al INR. Convocarea ședințelor se face prin directorul INR;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b)convoacă și conduce ședințele Consiliului director. Convocarea ședințelor se face prin președintele executiv al INR sau, în lipsa acestuia, prin directorul INR;”.

Art. 28 alin. (1), (2) și (4) din Hotărârea UNNPR nr. 128/2015 (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 7/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 alin. (1), (2) și (4) prevedeau:

„(1) În cadrul INR se organizează și funcționează Consiliul științific, care are rol consultativ.

(2) Consiliul Științific se compune din 5-7 membri, desemnați de Consiliul director, la propunerea președintelui, dintre notarii publici cu experiență și prestigiu profesional deosebit și personalități marcante din domeniul juridic. Președintele Uniunii și respectiv al INR este membru de drept al Consiliului științific.

(…)

(4) Membrii Consiliului științific au dreptul la o indemnizație, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În cadrul INR se organizează și funcționează Consiliul științific, care are un rol consultativ, pentru activitățile de formare profesională inițială și continuă și pentru activitățile științifice.

(2) Consiliul științific se compune din 7 membri, din care fac parte de drept președintele INR și președintele Consiliului științific, precum și 5 membri desemnați de Consiliul director, la propunerea președintelui INR, dintre notarii publici cu experiență și prestigiu profesional deosebit și dintre personalități marcante din domeniul juridic. Președintele Consiliului științific este desemnat de Biroul executiv, la propunerea președintelui INR, dintre membrii Consiliului Uniunii. În lipsa președintelui INR, la ședințele Consiliului științific participă președintele executiv al INR.

(…)

(4) Membrii Consiliului științific au dreptul la o indemnizație de ședință, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii”.

Art. 28 alin. (3^1) din Hotărârea UNNPR nr. 128/2015 (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 7/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Președintele Consiliului științific are dreptul la o indemnizație lunară, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii”.

Art. 29^1 din Hotărârea UNNPR nr. 128/2015 (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 7/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 29 se introduce un nou articol, art. 29^1, cu următorul cuprins:

„Președintele Consiliului științific convoacă și conduce ședințele Consiliului științific al INR”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul Institutului Notarial Român (Hotărârea UNNPR nr. 7/2018) was last modified: aprilie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.