Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (H.G. nr. 1447/2022)

Actul public în Monitorul Oficial

Preambul Sumar
Hotărârea de Guvern (H.G.) nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

(M. Of. nr. 1186 din data de 9 decembrie 2022)

 

În temeiul:

– art. 108 din Constituția României;

– art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Se stabilește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 

În M. Of. nr. 1186 din data de 9 decembrie 2022 s-a publicat Hotărârea de Guvern (H.G.) nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Art. 1

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

Art. 2

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 5 octombrie 2021, se abrogă.

(Copyright: freeepik.com)

 

Stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (H.G. nr. 1447/2022) was last modified: January 5th, 2023 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.