Norme metodologice pentru aplicarea de către MECRMA a prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996 (OVMECRMA nr. 840/2016)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
OVMECRMA nr. 840/2016
(M. Of. nr. 609 din 10 august 2016)
Cap. I („Organizarea evidenței specifice”)
Cap. II („Stoparea și recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis”)
Cap. III („Emiterea deciziei de recuperare a ajutorului de stat, căi de atac și executarea silită”)

În M. Of. nr. 609 din 10 august 2016, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri (OVMECRMA) nr. 840/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (Norme).

Vom prezenta, în continuare, structura respectivelor Norme.

Cap. I („Organizarea evidenței specifice”)

Cap. II („Stoparea și recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis”)

Cap. III („Emiterea deciziei de recuperare a ajutorului de stat, căi de atac și executarea silită”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivelor Norme.

Cap. I („Organizarea evidenței specifice”) din OVMECRMA nr. 840/2016

Cap. I dispune asupra organizării evidenței specifice în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, precum și asupra organizării evidenței specifice în cadrul Direcției de antreprenoriat și programe pentru IMM.

Cap. II („Stoparea și recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis”) din OVMECRMA nr. 840/2016

Cap. II stabilește modalitățile de stopare și recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis, dispunând asupra mecanismului de stopare a ajutoarelor de stat, asupra mecanismului de recuperare a ajutoarelor de stat, precum și asupra calculării sumei datorate, rezultată din nereguli.

Cap. III („Emiterea deciziei de recuperare a ajutorului de stat, căi de atac și executarea silită”) din OVMECRMA nr. 840/2016

Cap. III prevede modalitățile de transmitere a Deciziei de recuperare a ajutorului de stat și contestarea acesteia, precum și procedura de executare silită realizată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Norme metodologice pentru aplicarea de către MECRMA a prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 (OVMECRMA nr. 840/2016) was last modified: septembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.