Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (O.U.G. nr. 57/2015)

Actele modificate Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 28/1999
(rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 57/2015
(M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)
modifică: art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14), art. 10 lit. aa)
O.U.G. nr. 91/2014
(M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.)
modifică: art. II și III

 

În M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

 

O.U.G. nr. 57/2015 conține prevederi cu privire la salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice, dar, în același timp, modifică mai multe acte normative, printre care și următoarele:

Noul Cod fiscal – cu privire la contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și impozitul pe veniturile nerezidenților.

Legea contabilității nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.).

O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014), aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015.

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (M. Of. nr. 556 din 27 iulie 2015)

O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” (M. Of. nr. 381 din 4 iunie 2009; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009.

 

Modificarea O.U.G. nr. 28/1999

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 28/1999 prin O.U.G. nr. 57/2015:

Art. 31 alin. (5) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (5) prevedea faptul că pentru realizarea operațiunii de supraveghere și monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, Agenția Națională de Administrare Fiscală emite, până la data de 1 august 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (5) prevede: „Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 1 februarie 2018”.

 

Art. 5 alin. (14) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (14) dispunea faptul că avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2016.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (14) dispune: „Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017”.

 

Art. 10 lit. aa) O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 lit. aa) stabilea: Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

(…)

aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 iulie 2016.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 lit. aa) stabilește: „Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

(…)

aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2017”.

 

Modificarea O.U.G. nr. 91/2014

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 91/2014 prin O.U.G. nr. 57/2015:

 

Art. II O.U.G. nr. 91/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. II prevedea următoarele:

(1) Începând cu data de 1 aprilie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu data de 1 octombrie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Începând cu data de 1 mai 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizați sau către operatori economici care sunt direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu condiția păstrării și arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului pentru societatea informațională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 decembrie 2015.

(8) Dispozițiile art. 5 alin. (10) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 decembrie 2015.

(9) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare.

(10) Informațiile conținute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 31 decembrie 2015.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. II prevede: „(1) Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu data de 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Începând cu data de 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizați sau către operatori economici care sunt direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu condiția păstrării și arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă până la data de 30 iunie 2016.

(8) Dispozițiile art. 5 alin. (10) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 iulie 2016.

(9) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

(10) Informațiile conținute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 30 iunie 2016”.

 
Art. III O.U.G. nr. 91/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. III dispunea faptul că în termen de 350 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice modifică și completează în mod corespunzător prevederile Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. III dispune: „Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 30 iunie 2016”.

 

ISTORIC
Acte modificate Acte modificatoare
O.U.G. nr. 28/1999 (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.) O.G. nr. 53/2005 (M. Of. nr. 796 din 1 septembrie 2005)
O.G. nr. 28/2006 ( M. Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2006)
O.U.G. nr. 12/2006 ( M. Of. nr. 184 din 27 februarie 2006)
O.G. nr. 47/2007 ( M. Of. nr. 603 din 31 august 2007)
Legea nr. 264/2008 ( M. Of. nr. 767 din 14 noiembrie 2008)
Legea nr. 52/2009 ( M. Of. nr. 224 din 7 aprilie 2009)
O.G. nr. 8/2011 ( M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011)
O.G. nr. 14/2011 ( M. Of. nr. 604 din 26 august 2011)
Legea nr. 211/2012 ( M. Of. nr. 778 din 19 noiembrie 2012)
O.U.G. nr. 91/2014 ( M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014)
O.G. nr. 10/2015 ( M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015)
O.U.G. nr. 8/2015 ( M. Of. nr. 285 din 28 aprilie 2015)
Legea nr. 166/2015 ( M. Of. nr. 460 din 25 iunie 2015)
Legea nr. 186/2015 (M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015)
O.G. nr. 17/2015 (M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015)
Legea nr. 297/2015 (M. Of. nr. 839 din 10 noiembrie 2015)
O.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)
O.U.G. nr. 91/2014 (M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.) O.G. nr. 17/2015 (M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015)
Legea nr. 297/2015 (M. Of. nr. 839 din 10 noiembrie 2015)
O.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (O.U.G. nr. 57/2015) was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.