O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – modificări (Legea nr. 140/2022) 

Actul modificat

Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată

(M. Of. nr. 392 din 29 iunie 2013)

Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative

 

(M. Of. nr.

500 din 20 mai 2022)

modifică: art. 29 alin. (1) lit. e).

În M. Of. nr. 500 din 20 mai 2022 s-a publicat Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative, care modifică, printre alte acte normative, și O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificarea adusă O.U.G. nr. 80/2013.

Art. 29 alin. (1) lit. e)

Vechea reglementare

(1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, referitoare la: (…)

e) adopție, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicție judecătorească, asistența persoanelor cu tulburări psihice, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuțiilor ce îi revin;”.

Noua reglementare

La articolul 29 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

„e) adopție, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, consiliere judiciară, tutelă specială, încuviințarea mandatului de ocrotire, asistența persoanelor cu tulburări psihice, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuțiilor ce îi revin;”.

 
DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – modificări (Legea nr. 140/2022)  was last modified: iunie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.