O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (O.G. nr. 14/2017 aprobată de Legea nr. 241/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006)

 

 

Legea nr. 241/2019 privind aprobarea O.G. nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr. 1032 din data de 23 decembrie 2019)

 

modifică: art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (4^7),  art. 24 alin. (7) lit. a, art. 108 alin. (1) pct. 7, art. 112 alin. (2) și (3);

– introduce: art. 11 alin. (4^9), art. 11 alin. (17), art. VI alin. (3) – (5).

 

În M. Of. nr. 1032 din data de 23 decembrie 2019 s-a publicat Legea nr. 241/2019 privind aprobarea O.G. nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 

 Art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat de O.G nr. 14/2017) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. (1) din art. 10 menționat mai sus prevedea următoarele aspecte:

„(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.

 

 

 Art. 11 alin. (4^7) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat de O.G nr. 14/2017) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (4^7) prevedea următoarele aspecte de interes:

„(4^7 ) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6 ) în cazul prevăzut la alin. (4^5 ) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiții stabilite prin protocol.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4^7) se modifică și va avea următorul conținut:

(4^7) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, comunicate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiții stabilite prin protocol.

 

 

 Art. 24 alin. (7) lit. a din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată de O.G nr. 14/2017) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (7) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, care sunt: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, fotografia și semnătura titularului, locul și data nașterii, domiciliul sau reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (7) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, respectiv: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, fotografia și semnătura titularului, locul și data nașterii, domiciliul sau reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;

 

 

 Art. 108 alin. (1) pct. 7 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat de O.G nr. 14/2017) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, era prevăzut următorul aspect:

„7. nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei ori a luminilor pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E);”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 7 din cadrul alin. (1) al art. 108 se modifică și va avea următorul conținut:

7. nerespectarea obligației de a folosi și pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E);

 

 

 Art. 112 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificate de O.G nr. 14/2017) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 112 alin. (2) și (3) au prevăzut următoarele aspecte:

„(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1 ), k), o), p), r), s) și y), la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) […]și x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r), s) și y), odată cu reținerea certificatului de înmatriculare polițistul rutier retrage și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 112 alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r), s) la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) și y) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) și s), odată cu reținerea certificatului de înmatriculare polițistul rutier retrage și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

 

 

 Art. 11 alin. (4^9) din O.U.G. nr. 195/2002 (introdus de O.G nr. 14/2017) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (4^8) se introduce un nou alineat, alin. (4^9), cu următorul cuprins:

„(4^9) Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor realizează, gestionează și pune la dispoziția publicului o aplicație informatică, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situația înmatriculării unui vehicul, precum și motivul suspendării înmatriculării acestuia.”

 

 

 Art. 11 alin. (17) din O.U.G. nr. 195/2002 (introdus de O.G nr. 14/2017) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (16) se introduce un nou alineat, alin. (17), cu următorul cuprins:

(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod similar și în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepția vehiculelor cu tracțiune animală, în conformitate cu prevederile normelor de aplicare aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.

 

 

 Art. VI alin. (3) – (5) din O.U.G. nr. 195/2002 (introduse de O.G nr. 14/2017) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. VI, după alin. (2)se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5), cu următorul cuprins:

(3) Înaintea transmiterii notificării prevăzute la alin. (2), organul fiscal verifică situația înmatriculării vehiculului la autoritatea competentă de înmatriculare prin consultarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.

(4) În situația prevăzută la alin. (2), înmatricularea vehiculelor se suspendă de drept în termen de 90 de zile de la data notificării realizate de către organul fiscal.

(5) Suspendarea înmatriculării prevăzută la alin. (1) și (4) se înregistrează în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate de către autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
 

 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.G. nr. 14/2017 aprobată de Legea nr. 241/2019) was last modified: ianuarie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.