O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – publicare

Actul normativ Sumar
O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

(M. Of. nr. 658 din 24 iulie 2020)

Se stabilesc unele  măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

 

În M. Of. nr. 658 din 24 iulie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, prin respectivul act normativ se stabilesc unele măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

În continuare, vă prezentăm cele mai importante dispoziții ale O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Prezentare generală

 

Conform  articolului unic alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020, salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București beneficiază de acordarea indemnizației prevăzute la art. XI din O.U.G. nr. 30/2020. Respectiva indemnizație se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată.

De asemenea, măsura se va aplica pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. Pe de altă parte, de respectiva măsură nu beneficiază salariații aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă, iar regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor este cel reglementat la art. XI din O.U.G. nr. 30/2020 și la art. II din O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – publicare was last modified: September 17th, 2020 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.