Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă – modificări (H.G. nr. 940/2017)

Abstract

In January 2018, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such
as: Law no. 233/2016 on the public-private partnership, G.E.O. no. 158/2005 on leave and
health insurance benefits, the Methodological Norm regarding the granting of holiday
vouchers, G.O. no. 23/2017 on the VAT split payment, Law no. 50/1991 regarding the
authorization of construction works, Law no. 346/2002 on the insurance to work accidents
and occupational diseases, Law no. 263/2010 on the unitary public pension system,
Regulation for organization and functioning of the National School for Court
Clerks, Law no. 17/2000 regarding the social assistance of the elderly, G.O. no. 27/2002
regarding the regulation of the petition solving activity, the Statute of deputies and
senators and Law no. 1/2000 on the reconstitution of the ownership right over cultural and
forest land, claimed under the provisions of Law of the agricultural real estate.
Moreover, certain supplements were made to art. 30 paragraph (3^1) of the Code of
fiscal procedure and the Regulation of the Senate was republished.
Moreover, several legal acts were issued, such as: Order of the Minister of Public
Finance no. 3254/2017 regarding the Fiscal Book for natural persons, taxpayers, according
to Title IV of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Order of the Ministry of
Health no. 15/2018 for approval of the Norms of the implementing rules of the provisions
of the G.E.O. no. 158/2005 on leave and health social insurance benefits and Law
no. 29/2018 regarding the cancellation of certain tax obligations.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță
(M. Of. nr. 145 din 9 martie 2009; cu modif. ult.)
H.G. nr. 940/2017
(M. Of. nr. 1026 din 27 decembrie 2017)
– modifică: art. 3 alin. (2), art. 6, art. 7, art. 12, art. 18 lit. a), b), d) și e), art. 24, sintagmele „tichete de vacanță”/„tichet de vacanță”

– introduce: art. 14^1 alin. (2^1), art. 18 lit. b^1), art. 27^1,

În M. Of. nr. 1026 din 27 decembrie 2017, a fost publicată H.G. nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin H.G. nr. 215/2009 (M. Of. nr. 145 din 9 martie 2009; cu modif. ult.).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță prin H.G. nr. 940/2017, prevăzute la art. I din respectivul art normativ.

Art. 3 alin. (2) din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) prevedea:

„(2) În cazul personalului contractual și funcționarilor publici din instituțiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanță se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație”. 

Art. 6 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„Pentru unitățile din domeniul bugetar, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru instituțiile și autoritățile publice prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite”.

Art. 7 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„Sumele reprezentând costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli»”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă, în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanța de urgență, de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli” de la titlul «Bunuri și servicii»”.

Art. 12 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (modificate prin H.G. nr. 940/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea:

„(1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze tichetele de vacanță în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

(2) În cazul cumulului de funcții, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.

(3) Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Beneficiarii care au primit vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat. 

(2) Cuantumul acordat salariaților, alții decât cei prevăzuți la art. 3 alin. (2), sub forma voucherelor de vacanță se stabilește, în condițiile legii, de către angajatori proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic. 

(3) În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(4) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanță, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată. 

(5) Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță – modificări (H.G. nr. 940/2017) was last modified: februarie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.