Neconstituționalitate (M. Of. nr. 581/02.07.2020): Art. 25 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală

Decizia CCR Actul normativ Sumar
 

D.C.C. nr. 458/2020

(M. Of. nr. 581 din 2 iulie 2020)

 

Art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

 

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 581 din 2 iulie 2020 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 458/2020 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006:

Măsurile privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii, precum și bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

 

Art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 11/2020:

În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situațiilor de urgență de sănătate publică internaționale declarate de Organizația Mondială a Sănătății, dacă există un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea Regulamentului sanitar internațional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experți ai Ministerului Sănătății, ministrul sănătății instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor.

 

D.C.C. nr. 458/2020

Prin Decizia nr. 458/2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a constatat că dispozițiile art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei sunt neconstituționale.

Pe de altă parte, Curtea a respins ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și constată că dispozițiile art. 25 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 581/02.07.2020): Art. 25 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală was last modified: septembrie 17th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.